หมวดหมู่
สป.

กลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศ ร้อง ศธ.ขอความคุ้มครองสิทธิของนักเรียนทุกเพศให้เท่าเทียมกัน

(29 กรกฎาคม 2563) กลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลายทางเพศก […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

ศธ.จัดกิจกรรมจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ตั้งแต่ 28 ก.ค.ต่อเนื่องไปจนถึง 11 ส.ค. เพื่อเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดกิจกรรมจิตอาสา “เสมารวมใจ เท […]