หมวดหมู่
เสมา 2

เสมา2 ติดตามการศึกษาพิเศษของเพชรบูรณ์ ชื่นชมหลักสูตรทวิศึกษา พร้อมพัฒนาหลักสูตรโค้ดดิ้งสำหรับคนพิการ

(24 กรกฎาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิก […]