คุณหญิงกัลยา ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี ชู “STI-สติ” และการพัฒนาชลกร ขับเคลื่อนอาชีวะเกษตรอย่างยั่งยืน

(22 กรกฎาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิก... Continue Reading →

เสมา 2 ‘ครูกัลยา’ ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาพิเศษปัตตานี พร้อมเดินหน้าสร้างความเท่าเทียม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

(22 กรกฎาคม 2563) ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิก... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑