ศธ.ร่วมมืออมรินทร์กรุ๊ป-ไทยเบฟ ประกาศเจตนารมณ์สร้างนิสัยรักการอ่านให้เด็กไทย ผ่านโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี3” เน้นการอ่านวันละ 15 นาที

(22 กรกฎาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) นายประวิช สุขุม ผู้อำนวยการสำนักงานสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าวโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี3” ชูกิจกรรมอ่านกันวันละ 15 นาที เพื่อสร้างนิสัยรักการอ่านให้เด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ กล่าวว่า ศธ.มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนไทย เพราะมีความเชื่อมั่นว่า การอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะสามารถนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาได้ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในเด็กและเยาวชนจึงเป็นสิ่งที่ควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าสามารถพัฒนาให้กลายเป็นทักษะที่นำไปสู่การเรียนรู้จนเกิดศักยภาพที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อในชีวิตประจำได้เป็นอย่างดี รวมถึงสามารถพัฒนาให้เยาวชนเติบโตไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อสังคมไทยได้ในอนาคต

การปลูกฝังเริ่มได้ง่ายๆ จากการทำกิจกรรมภายในครอบครัว โดยพ่อแม่ผู้ปกครอง และเชื่อมโยงต่อมายังโรงเรียน อันเป็นศูนย์รวมหลักที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนทักษะการอ่านให้สามารถนำไปใช้เพื่อการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งศธ. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและสนับสนุนสเสริมให้โรงเรียนปลูกฝังนิสัยรักการอ่านในโรงเรียนและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การดำเนินโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือ และความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเสริมสร้างรากฐานการอ่านให้เด็กและเยาวชนไทย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่มีวัตถุประสงค์ไปในทิศทางเดียวกัน

ซึ่งถือเป็นเรื่องน่ายินดี และเห็นควรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การพัฒนาปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้เกิดขึ้น จนกลายเป็นประโยชน์ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ และการศึกษาให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

นางระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กล่าวว่า โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้ดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 มีเป้าหมายนำโครงการเข้าสู่โรงเรียนให้ครบ 77 จังหวัด ภายในปี 2564 ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ได้มีการลงพื้นที่มอบหนังสือพร้อมชั้นวาง และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 60 จังหวัด 109 โรงเรียน รวมหนังสือกว่า 113,000 เล่ม

จากการการติดตามผลการเรียนของนักเรียนที่เข้าร่วมชมรมรักการอ่าน ในปีที่ 1 พบว่ามีจำนวนนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นร้อยละ 64 จากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 7,632 คน ในปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นร้อยละ 72 จากนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 7,582 คน ซึ่งถือเป็นการเติบโตด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

จึงเป็นแรงขับเคลื่อนโครงการในปีที่ 3 ในการช่วยผลักดันการสร้างรากฐานแห่งการอ่านให้แก่เยาวชนไทย สู่การพัฒนาการศึกษาต่อไป

นายประวิช สุขุม กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่ผ่านมาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชน ผ่านโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ที่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง จะเห็นได้ว่าเยาวชนแต่ละโรงเรียนให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมชมรมรักการอ่านเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้มีแผนการดำเนินงานในระยะยาว โดยในปีนี้มีแผนขยายพื้นที่เพื่อมอบโอกาสให้กับโรงเรียนเพิ่มขึ้น 17 จังหวัด 51 โรงเรียน รวมกว่า 51,000 เล่ม โดยเน้นกิจกรรมอ่านกันวันละ 15 นาที เพื่อวัดผล ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาต่อยอดของนักเรียนในโครงการฯให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอีกด้วย

สาระน่ารู้ : ทำไมต้อง 15 นาที

  • การอ่านหนังสือ 15 นาที ไม่ทำให้กล้ามเนื้อตาล้าเท่ากับการจ้องมองหน้าจอในเวลาที่เท่ากัน
  • 15 นาทีทุกวัน ช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านได้โดยไม่ยัดเยียดจนเกินไป
  • การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง 15 นาทีทุกวัน ช่วยสร้างคลังคำศัพท์ให้เด็กและกระชับสายสัมพันธ์ระหว่างกันได้อีกด้วย
  • การอ่านหนังสือให้เด็กฟังวันละ 15 นาที ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษา การเรียนรู้ และความเข้าใจในสิ่งรอบตัวที่ดีขึ้นแก่พวกเขาได้
  • การอ่านหนังสือแบบรูปเล่ม 15 นาที ยังช่วยพัฒนาการคิดวิเคราะห์ ความจำ และผลการเรียนที่ดีขึ้น
  • 15 นาทีนั้น มากพอที่จะช่วยให้สมองได้ออกกำลัง ผ่านการซึมซับข้อมูลใหม่ ๆ เข้าตัว
  • การอ่าน 15 นาที ช่วยคลายเครียดให้เด็กได้มากกว่าการเล่นเกมส์ในเวลาที่เท่ากัน
  • เด็ก ป.1 ที่อ่านหนังสือวันละ 15 นาทีทุกวัน จะได้เรียนรู้ถึง 5.7 ล้านคำเมื่อจบ ป.6

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: