ระดมสื่อมวลชนภาครัฐ/เอกชน ร่วมสนับสนุนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 4

(22​ กรกฎาคม​ 2563)​ นายมานิจ​ สุขสมจิตร​ ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ณ​ สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา​ (กสศ.) ชั้น 13 อาคาร SP Building ถนนพหลโยธิน เพื่อเตรียมความพร้อมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครั้งที่​ 4​ ปี 2564

ดร.เบญจลักษณ์​ น้ำฟ้า​ กรรมการและผู้จัดการ​มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ได้นำเสนอหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ครั้งที่​ 4​ และขั้นตอนการสรรหา​ ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานที่ปรึกษา ซึ่งเป็นกลไกการคัดเลือกที่สำคัญของการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ ในการสรรหาและคัดเลือกครูตามสัดส่วนของแต่ละจังหวัด ก่อนส่งให้กรรมการส่วนกลาง และกรรมการมูลนิธิพิจารณาตัดสิน

ทั้งนี้ ในวันที่ 5 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุมร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกร่วมกัน

ดร.กฤษณพงศ์​ กีรติกร​ ประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี​ ได้ร่วมประชุมทางไกล โดยกล่าวถึงภารกิจของรางวัลเจ้าฟ้ามหาจัดรี ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดครูในกลุ่มประเทศอาเซียน และติมอร์-เลสเต จะช่วยสร้างเครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จาก 11 ประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต ดังนั้นกลไกของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ชุดนี้ที่มาจากภาคสื่อมวลชน จะมีส่วนสำคัญในการร่วมเสาะแสวงหาครูดี และสื่อสารเพื่อสร้างการรับรู้ของสังคม

สำหรับคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ชุดนี้ มีจำนวน 29 คน โดยมาจากตัวแทนสื่อมวลชนทุกสาขา ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยนายมานิจ สุขสมจิตร เป็นประธานกรรมการ มีภารกิจสำคัญในการสร้างการรับรู้และเผยแพร่กิจกรรมที่สำคัญของมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ซึ่งเป็นรางวัลสุดยอดครูไทยและอาเซียน

“รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี”

เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ รวม 11 ประเทศ (ประเทศไทย สิงค์โปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ประเทศละ 1 รางวัล จำนวน 11 รางวัล ในปี 2557 เป็นปีแรกที่ทั้ง 11 ประเทศ เริ่มดำเนินการคัดเลือกครูพร้อมกัน เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลครั้งแรกในเดือนตุลาคม ปี 2558 และดำเนินการคัดเลือกครูทุก 2 ปี โดยคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะเสนอกรอบแนวคิด ส่วนการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกและกลไก ให้ขึ้นกับดุลยพินิจของแต่ละประเทศ

กรอบแนวคิดหลักของการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีสำหรับประเทศไทย คือ “ครู” ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยสังคมไทยให้การยอมรับและการยกย่องร่วมกันว่าเป็นครูผู้เสียสละ ทุ่มเทให้แก่การทำงานเพื่อลูกศิษย์ ตลอดชีวิตการทำงานของตน

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จึงเป็น “รางวัลแห่งความสำเร็จของชีวิตความเป็นครู”

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: