ศธ.ร่วมมืออมรินทร์กรุ๊ป-ไทยเบฟ ประกาศเจตนารมณ์สร้างนิสัยรักการอ่านให้เด็กไทย ผ่านโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี3” เน้นการอ่านวันละ 15 นาที

(22 กรกฎาคม 2563) นายณัฏฐ