สพฐ.ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก และ ข ตำแหน่ง รอง ผอ.สพท. 955 ราย

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกภาค ก และภาค ข และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ในการสอบคัดเลือกตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ปี 2563 จำนวน 955 ราย แยกเป็น ผอ.สพป. 792 ราย และ ผอ.สพม. 163 ราย

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ ประกาศคัดเลือก