ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หลักเกณฑ์ฯ การกู้ยืมเงิน/การยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 ฉบับ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกู้ยืมเงิน/การยืมเงิน จากกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนในส่วนของการบริหารกิจการโรงเรียน

รายละเอียดเพิ่มเติม
ราชกิจจานุเบกษา (การกู้ยืม)
ราชกิจจานุเบกษา (การยืม)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: