ครม.แต่งตั้ง รมว.ศธ.รักษาราชการแทน รมว.อว.

(21 กรกฎาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรร(รมว.อว.) เนื่องจากนายสุวิทย์ เมษินทรีย์ ลาออกจากการเป็น รมว.อว.

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ขอให้เข้าไปช่วยงานเพียงระยะสั้น ๆ เท่านั้น คาดว่าไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม 2563 จะมีผู้เข้ามาดำรงตำแหน่ง รมว.อว. ซึ่งขณะนี้จะเข้าไปช่วยผลักดันงานเร่งด่วน เช่น การจัดเตรียมแผนงบประมาณปี 2564 ที่จะต้องเร่งดำเนินการ รวมถึงการสานต่อเรื่องการวิจัยวัคซีนไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่ง อว.กำลังดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้ว

บัลลังก์ โรหิตเสถียร / สรุป

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: