หมวดหมู่
เสมา 1 แผน/ยุทธศาสตร์

รมว.ศธ.เปิดศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ (ศคพ.) ย้ำโรงเรียนต้องปลอดภัย พร้อมจับมือทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว รอบคอบ เด็ดขาด

(20 กรกฎาคม 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป […]