ศธ.ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องไปจนถึง 12 สิงหาคม

(17 กรกฎาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2/2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ทุกหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563  ซึ่งในส่วนกลางกำหนดจัดที่กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดกิจกรรมของรัฐบาล และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จึงขอให้สำนักอำนวยการ สป.ศธ. ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การจัดจุดคัดกรอง ตรวจอุณหภูมิ จัดเจลแอลกอฮอล์ไว้ทำความสะอาด ให้ผู้ร่วมงานสวมหน้ากากอนามัย จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงามพิธีอย่างเหมาะสมไม่ให้แออัด เว้นระยะห่าง และลดเวลาการจัดกิจกรรมให้กระชับที่สุด

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 มีกิจกรรมประกอบด้วย

กิจกรรมภาคเช้า

  • พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป ณ บริเวณสนามหญ้ากระทรวงศึกษาธิการ
  • พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ เวทีด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ
  • พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
  • การลงนามถวายพระพรชัยมงคล
  • พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” (ปล่อย ขบวนคาราวาน)
  • ผู้บริหารไปลงนามถวายพระพร ในพระบรมมหาราชวัง
  • พิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ เนตรนารี ต่อพระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ

กิจกรรมภาคค่ำ

  • พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน) ของส่วนราชการ/หน่วยงาน
  • พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ

กิจกรรมระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2563

ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ของส่วนราชการและหน่วยงาน โดยผู้บริหารฝ่ายการเมืองและผู้บริหารทุกหน่วยงาน จะเข้าร่วมกิจกรรมผลัดเปลี่ยนกันไป เช่น กิจกรรมแจกอาหารที่ชุมชนบ้านบุและชุมชนวัดสุวรรณาราม เขตบางกอกน้อย, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่โรงเรียนสอนคนตาบอด กรุงเทพ, กิจกรรมทำความสะอาดวัดสามพระยา วัดสามเสน เป็นต้น

ข่าว : วิมล มาเทียน
ภาพ : ธีระ ธนะพันธ์พิพัฒน์ กลุ่มบริหารงานกลาง สอ.สป.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: