ศธจ.เชียงใหม่ เปิดเวทีพัฒนาหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษา ผ่านคลิปวิดีโอ

(17 กรกฎาคม 2563) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (ศธจ.เชียงใหม่) จัดโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ศธจ.เชียงใหม่ ได้จัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการและบริบททางการศึกษาในแต่ละพื้นที่ในระดับจังหวัด หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่สาขาวิชาชีพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและสามารถตัดสินใจเลือกศึกษาต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินการในครั้งนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมผ่านเวทีประชาคมดังกล่าว ซึ่ง ศธจ.เชียงใหม่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 เป็นต้นมา

สำหรับปีนี้ มีสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ 3 แห่ง คือ โรงเรียนพร้าววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โรงเรียนบ้านเมืองกื้ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ซึ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ได้เลือกปรับใช้สื่อไอทีตามความเหมาะสม และให้เกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวมต่อไป

ศตายุ วาดพิมาย ภาพ/ข่าว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: