ศธ.ประชุมเตรียมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 พร้อมกิจกรรมจิตอาสาต่อเนื่องไปจนถึง 12 สิงหาคม

(17 กรกฎาคม 2563) นายประเ