รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล ชื่นชมการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันโควิด-19 รร.บ้านสะเอะ จ.ยะลา

พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

(16 ก.ค.2563) ณ โรงเรียนบ้านสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา – พลเอก จำลอง คุณสงค์ รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา และการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมด้วย ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายศราวุธ อรรถานุรักษ์ ศึกษาธิการจังหวัดยะลา และผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านสะเอะ ตลอดจนสาธารณสุขอำเภอกรงปินังและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

ในการนี้ พลเอก จำลอง คุณสงค์ ได้เข้าพบปะมอบขวัญกำลังใจแก่ ครู นักเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของโรงเรียนบ้านสะเอะ ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดตั้งจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ในบริเวณอาคารต่าง ๆ มีการวัดไข้นักเรียนทุกคน ให้ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และให้เว้นระยะห่างในการทำกิจกรรมการเรียน หรือกิจกรรมอื่นตามวิถี New Normal รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันต่าง ๆ ของโรงเรียนเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง ในการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนด

นอกจากนี้ พลเอก จำลอง คุณสงค์ ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เป็นที่ระลึกแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสะเอะ และสถาบันศึกษาปอเนาะตันรบียตุลเอาลาดิลอิสลามียะห์ และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดมาตรการรับมือและป้องกันโรคโควิด-19 ของหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดยะลา และสาธารณสุขอำเภอกรงปินัง ซึ่งได้จัดแสดงการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของนักเรียน ครู และบุคลากร ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ทำให้มั่นใจว่าสถานศึกษาในจังหวัดยะลาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับผู้เรียนทุกคน

ทั้งนี้ ได้กล่าวชื่นชมโรงเรียนบ้านสะเอะ ในการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: