หมวดหมู่
เสมา 2

ศธ.เปิดตัวโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราชดำริ “ปลูกน้ำ ปลูกความคิด .. สร้างวิถีชีวิตพอเพียง”

ศธ.เปิดตัว “โครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชน ตามแนวพระราช […]