หมวดหมู่
เสมา 3

รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” เดินหน้าพัฒนาห้องสมุด-แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต ตอบโจทย์ผู้ให้บริการและผู้รับบริการ อย่างทั่วถึงและครอบคลุม

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนต […]