รมช.ศธ.”กนกวรรณ วิลาวัลย์” ลงพื้นที่ตรัง ครบ 77 จังหวัดที่เดินทางไปตรวจราชการ ในรอบ 1 ปีของการทำงาน

(10 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจ กศน. ภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง

พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศธ นายพะโยม  ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศธ. และคณะทำงาน โดยมี นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นางนภา จิโรภาส ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง ผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงให้การต้อนรับ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวตอนหนึ่งว่า “ตนมีความตั้งใจในการเดินทางมาตรวจเยี่ยมจังหวัดตรัง ซึ่งเป็นจังหวัดที่ 77 ของการลงพื้นที่ตรวจราชการ และครบ 1 ปี ในวันนี้เช่นกัน ซึ่งแม้เป็นจังหวัดสุดท้าย แต่จะไม่ใช่ท้ายสุดที่จะนำไปสู่การพัฒนา ทุกจังหวัดที่ลงพื้นที่ ได้สัมผัสถึงความตั้งใจในการทำงาน ได้รับฟังปัญหาอุปสรรค นำไปสู่การช่วยเหลือและแก้ไขมากมายหลายแบบ ซึ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ในการสร้างขวัญกำลังใจ และความชื่นใจ ให้กับครู กศน. ก็คือ การเพิ่มอัตราข้าราชการครู กศน. โดยการสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงาน กศน. เพื่อให้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ เพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดจนชีวิตร่วมกัน ซึ่งมีการกำหนดจัดสอบข้าราชการครูผู้ช่วย รวมทั้งสิ้น 1,590 อัตรา ในเร็ว ๆ นี้

ทั้งนี้ จะแถลงผลงานความก้าวหน้าของการทำงานในรอบ 1 ปี ซึ่งรับผิดชอบดูแลการจัดการศึกษา กศน.-การศึกษาเอกชน-การลูกเสือไทย ในวันศุกร์ที่ 17 ก.ค.นี้ เวลา 10.00 น. ที่หอประชุมคุรุสภา

อย่างไรก็ตาม ก็ขอเป็นกำลังใจให้ครู กศน.ที่อยู่ในทุกภาคส่วนของพื้นที่ ขอให้ทุกท่านระลึกและตั้งมั่นในความรู้ ความสามารถที่ท่านมี เพราะท่าน คือ ครูพันธุ์พิเศษ ที่อยู่ในดวงใจรัฐมนตรีคนนี้ ความก้าวหน้าเกี่ยวกับการผลักดันอัตรากำลังและการสอบข้าราชการดังกล่าว จึงเป็นความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้น เพื่อสร้างความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพสำหรับครู กศน.เพื่อให้มีพลังในการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตร่วมกันอย่างยั่งยืน

ขอสร้างความมั่นใจให้ผู้เข้าสอบทุกคนว่า การสอบครั้งนี้จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส ไม่มีเรื่องทุจริตอย่างแน่นอน หากมีผู้ใดแอบอ้างหรือเรียกรับเงินหรือทรัพย์สิน ให้เข้าใจว่าจะสามารถช่วยให้สอบได้ ขอให้แจ้งมายังกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีได้ทุกเมื่อ และต่อไปคน กศน.ทุกอำเภอ ทุก ๆ ที่จะได้รับโอกาสมีครู มีข้าราชการเข้าไปจัดการศึกษาช่วยกันเพิ่ม 1 คน เพราะที่ผ่านมา แม้ กศน.จะมีข้อจำกัดในมิติของบุคลากร แต่จากผลงานเชิงประจักษ์ที่ออกมา แสดงให้เห็นถึงกำลังที่เข้มแข็ง และดีเยี่ยมมาโดยตลอด

ที่สำคัญ ตนขอชื่นชมผู้บริหาร บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดตรัง และส่วนราชการในสังกัด กศน. ทุกท่านที่ได้พัฒนาการศึกษาการเรียนรู้เพื่อประชาชนทุกช่วงวัยได้อย่างดีเยี่ยม และขอขอบคุณเครือข่ายทุกภาคส่วนของจังหวัดตรังในการเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดัน พัฒนาการศึกษา เรียนรู้ ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

ซึ่งแม้จะเป็นจังหวัดเล็ก ๆ แต่ถือว่ามีความพร้อมอย่างมากในการพัฒนาทุกมิติ ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเพิ่มพูนสร้างเสริมสมรรถนะที่จำเป็น อันเป็นรากฐานของชีวิตที่มั่นคงของประชาชนได้อย่างครอบคลุม เพราะการศึกษานั้นสำคัญ ต้องทำรากให้หยั่งลึก ให้เกิดการพัฒนาขึ้นในทุกมิติและเติมเต็มสิ่งต่าง ๆ ร่วมกันจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง จึงจะไปสู่ความสำเร็จที่จะเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาการศึกษาร่วมกันได้อย่างตรงจุด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว

จากนั้นได้เข้าร่วมประชุมทางไกล ผ่าน Zoom Meeting ร่วมกับเครือข่ายครู กศน.ภาคใต้ทุกจังหวัด และเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานของ กศน.อำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดตรัง อย่างเป็นกันเอง

ข่าว: เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ / กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ: ปรานี บุณยรัตน์ / ณัฐวุฒิ วากะดวน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: