ครูพี่โอ๊ะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์ตรัง-ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ แหล่งบ่มเพาะทักษะศตวรรษที่ 21 ทั้งฮาร์ดสกิล-ซอฟต์สกิล แก่ลูกหลานเมืองตรัง

(9 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา... Continue Reading →

ศธ.จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่นครราชสีมา

(๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รอ... Continue Reading →

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จับมือภาคธุรกิจเพื่อสังคม ค้นหาศักยภาพนักเรียนสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์

(9 กรกฎาคม 2563) รศ.ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค 2 กล... Continue Reading →

เสมา3 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์นครศรีฯ ชูแคมเปญท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ผสานรักษ์ท้องถิ่นตามสไตล์ “นักสืบสายน้ำ” คลองพรหมโลก

(9 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา... Continue Reading →

Website Built with WordPress.com.

Up ↑