ครูพี่โอ๊ะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์ตรัง-ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ แหล่งบ่มเพาะทักษะศตวรรษที่ 21 ทั้งฮาร์ดสกิล-ซอฟต์สกิล แก่ลูกหลานเมืองตรัง

(9 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวร

ศธ.จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่นครราชสีมา

(๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศ

เสมา3 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์นครศรีฯ ชูแคมเปญท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ผสานรักษ์ท้องถิ่นตามสไตล์ “นักสืบสายน้ำ” คลองพรหมโลก

(9 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวร