หมวดหมู่
เสมา 3

ครูพี่โอ๊ะ ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์ตรัง-ค่ายลูกเสือรัษฎานุประดิษฐ์ แหล่งบ่มเพาะทักษะศตวรรษที่ 21 ทั้งฮาร์ดสกิล-ซอฟต์สกิล แก่ลูกหลานเมืองตรัง

(9 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา […]

หมวดหมู่
สป.

ศธ.จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กลุ่มสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่นครราชสีมา

(๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ รอ […]

หมวดหมู่
ต่างประเทศ

ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การยูเนสโก ครั้งที่ ๒๐๙

องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรื […]

หมวดหมู่
สป.

สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จับมือภาคธุรกิจเพื่อสังคม ค้นหาศักยภาพนักเรียนสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์

(9 กรกฎาคม 2563) รศ.ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค 2 กล […]

หมวดหมู่
เสมา 3

เสมา3 ตรวจเยี่ยมศูนย์วิทย์นครศรีฯ ชูแคมเปญท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์ ผสานรักษ์ท้องถิ่นตามสไตล์ “นักสืบสายน้ำ” คลองพรหมโลก

(9 กรกฎาคม 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่ากา […]