ตัวแทนองค์กรนักเรียนเลว ร้องปลัด ศธ. ขอความชัดเจนการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน

(3 กรกฎาคม 2563) ตัวแทนจาก #องค์กรนักเรียนเลว เข้ายื่นหนังสือต่อนายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความชัดเจนในการบังคับใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 296972.jpg

โดยขอให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหนังสือแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รับทราบและปฏิบัติตามระเบียบฯ ตามข้อสรุปที่ได้หารือกับผู้อำนวยการสำนักนิติการ สป.ศธ. เนื่องจากบางโรงเรียนยังใช้ระเบียบเก่า โดยขอให้ ศธ. ยืนยันตามรายละเอียดดังนี้

 • ให้ยืนยันว่ากฎทรงผมเดิมของสถานศึกษาที่บังคับใช้มาก่อนการออกระเบียบกระทรวงฯ จะไม่มีผลบังคับใช้กับนักเรียนได้แล้วในปัจจุบัน
 • ให้ยืนยันว่าระหว่างสถานศึกษาดำเนินการออกกฎทรงผมใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงฯ ให้สถานศึกษาบังคับใช้กฎทรงผมตามระเบียบกระทรวงฯ ข้อ 4 และข้อ 5 ไปพลางก่อน
 • ให้ยืนยันว่าการออกกฎทรงผมฉบับใหม่ในแต่ละสถานศึกษา จะต้องให้นักเรียนมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ระเบียบดังกล่าวไม่ได้มีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียน เช่น นักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวด้านข้าง ด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผม ด้านหน้าและกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย ส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาวให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบให้เรียบร้อย เพียงแต่ห้ามดัดผม ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม ไว้หนวดหรือเครา การกระทำอื่นใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์หรือเป็นลวดลาย

และเพิ่มเติมในที่จะไว้ผมสั้นหรือยาวนั้น ให้สถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารโรงเรียน วางระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบดังกล่าว โดยยึดถือหลักความเหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียน และการมีส่วนร่วมของนักเรียน สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนท้องถิ่น

อย่างไรก็ตาม ศธ.จะออกหนังสือแจ้งเร่งรัดไปยังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อแจ้งไปยังสถานศึกษาให้ปฏิบัติตามตามแนวทางดังกล่าวตามข้อเสนออย่างเร็วที่สุด ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ได้มีหนังสือซักซ้อมความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบฯ ดังกล่าวไปแล้ว เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา

อิชยา กัปปา / สรุป
บัลลังก์ โรหิตเสถียร / ภาพ

7 thoughts on “ตัวแทนองค์กรนักเรียนเลว ร้องปลัด ศธ. ขอความชัดเจนการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน

Add yours

 1. ขอให้เป็นไปตามที่กระทรวงบอกด้วยครับบางโรงเรียนไม่ทำตามเหมือนโรงเรียนผม จากใจผมนะเวลาตัดผมเกรียนไม่ได้ทำให้ฉลาดขึ้นเลยนักเรียนนบางคนขาดความมั่นใจด้วยซ้ำ

  ถูกใจ

  1. ช่วยด้วยค่ะทางโรงเรียนหนูเค้ายังให้ตัดผมทรงนักเรียนอยู่เลยค่ะคุณครูบอกว่าใครไม่ทำตามกฎของโรงเรียนจะโดนทำโทษโดยตัดผมหนูและประกาศชื่อให้นักเรียนคนอื่นๆ ทราบ ทำให้มีความอัพอายไม่กล้าไปโรงเรียน โรงเรียนมัธยมวัดโดนตูม จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง

   ถูกใจ

 2. ระเบียบที่ออกโดยยึดหลักการขั้นพื้นฐานที่จะคุ้มครองเด็ก ให้สอดรับตาม พ ร บ คุ้มครองเด็ก พ ศ 2546 ที่มิให้ปฏิบัติต่อเด็กเกินความจำเป็นและสมควร อันเป็นการทารุณต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ที่วิวัฒน์ไปสู่ยุค 5 จี แล้วครับ

  หมดยุคคนรุ่นเก่า ที่เคร่งครัดเรื่องไร้สาระ จนกลายเป็นนิสัยฝังรากลึกในสังคม กับตรรกะวิบัติมากมาย !!

  ถูกใจ

 3. ยังไงๆก็ขอให้ไว้ได้อ่ะ นี่มันก็ยุค4g5gละจะให้มาไว้ทรงแบบสมัยก่อนก็ยังไงๆอยู่
  #คหสต.

  ถูกใจ

 4. ฝากข้อความมาถึง โรงเรียนผมด้วย
  รร พนาสนวิทยา

  ชอบไม่ปฏิบัติตามกฏเกือบทุกอย่าง
  อยู่มาจะ4ปี เหมือนเดิม กฏเดิม และอีกอย่างมีการ ครูเหยียดเพศ

  ถูกใจ

 5. โรงเรียนผมยังให้ตัดทรงนักเรียนอยู่เลยครับ ช่วยเอาระเบียบกระทรวงมายันหน้าผอ.โรงเรียนผมที
  และอีกอย่างคือให้นักเรียนเข้าแถวกลางแดด โดยสั่งห้ามไม่ให้ใส่เสื้อคลุม โดยบอกดูไม่เรียบร้อย
  #โรงเรียนวัดท่าทอง นครสวรรค์

  ถูกใจ

 6. ช่วยออกเอกสารบังคับให้ทุกโรงเรียนไว้ผมยาวหน่อยครับ โรงเรียนผมยังให้ตัดผมสั้นอยู่เลย ครูเขาไม่เห็นใจนักเรียนเลยครับ

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: