หมวดหมู่
สป.

ตัวแทนองค์กรนักเรียนเลว ร้องปลัด ศธ. ขอความชัดเจนการบังคับใช้กฎการไว้ทรงผมของนักเรียน

(3 กรกฎาคม 2563) ตัวแทนจาก #องค์กรนักเรียนเลว เข้ายื่นห […]

หมวดหมู่
แผน/ยุทธศาสตร์

เยียวยาพนักงานองค์การค้าของ สกสค.ที่ถูกเลิกจ้างคนละ 1 แสนบาท บอร์ดองค์การค้า สกสค. อนุมัติเบิกจ่ายทันที

(3 กรกฎาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธ […]