เสมา 3 ลุยบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน-กศน.-ค่ายลูกเสือ คุมเข้มความปลอดภัยของนักเรียน ป้องกัน COVID-19 พร้อมสนับสนุนพัฒนาค่ายลูกเสือบึงกาฬ

(2 กรกฎาคม 2563) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายพะโยม ซิณวงศ์ ประธานคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชน, โรงเรียนบ้านท่าสะอาด สังกัด สพป.บึงกาฬ, สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างค่ายลูกเสือบึงกาฬ

ตรวจเยี่ยม 3 โรงเรียน

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมโรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ และโรงเรียนบ้านท่าสะอาด พบว่าโรงเรียนได้มีการดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) และปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขและหน่วยงานต้นสังกัดอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของทุกคน

โดยจัดให้มีจุดลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ การวัดไข้นักเรียนทุกคนก่อนเข้าโรงเรียน เดินเข้าโรงเรียนและโรงอาหาร โดยมีการกำหนดจุดเว้นระยะห่าง ห้องเรียนมีเจลแอลกอฮอร์ทุกจุด เน้นย้ำให้นักเรียนล้างมือบ่อย ๆ ผู้บริหาร ครู และนักเรียนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีการรักษาระยะห่างในการทำกิจกรรม

ถือว่าทั้งสามโรงเรียนได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ได้เป็นอย่างดี สามารถทำให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนเพราะสถานศึกษามีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด

รัฐบาลและ ศธ.ห่วงใยความปลอดภัยของนักเรียน โดยได้สนับสนุนหน้ากากอนามัยผ่านกระทรวงมหาดไทย ส่งผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด หากโรงเรียนมีหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอสามารถที่จะขอไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดได้ ซึ่งในวันนี้ได้นำหน้ากากแบบผ้า ฝีมือการตัดเย็บของนักศึกษา กศน. มามอบให้กับโรงเรียนทั้ง 3 แห่ง ที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเพิ่มเติมด้วย

ติดตามความก้าวหน้านโยบาย กศน.

จากนั้น นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ และคณะ เดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า ตนมีความตั้งใจที่จะลงพื้นที่ติดตามงานให้ครบทุกจังหวัด เพื่อรับฟังข้อเสนอ และแก้ไขปัญหาอุปสรรคการทำงาน เพราะทราบดีกว่าคน กศน. ทำงานบนความขาดแคลนและยากลำบาก ซึ่งขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ

จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาครู กศน. ไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดการศึกษา ด้วยการเร่งดำเนินการในการหาอัตราตำแหน่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู กศน. จำนวน 891 อัตรา โดยแบ่งสัดส่วนให้กลุ่มลูกจ้าง กศน.มีสิทธิ์สอบร้อยละ 80 และเปิดให้บุคคลทั่วไปมาสอบอีกร้อยละ 20

นอกจากอัตรากำลัง 891 อัตราแล้ว ยังได้กำหนดให้มีการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ครูสอนศาสนาอิสลาม วิทยากรอิสลามศึกษา พนักงานจ้างเหมาบริการ ครูอัตราจ้างหรือลูกจ้างชั่วคราว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ) รวมแล้วมีจำนวนบุคคลที่จะเข้าสู่ตำแหน่งครูผู้ช่วยทั้งสิ้น 1,381 ตำแหน่ง

นอกจากนี้ จะจัดให้มีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัด/กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงาน กศน. ถือเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและจริงใจที่ได้ดำเนินการด้วยความ “จริงใจ ทำเร็ว ทำแล้ว” เพื่อให้ชาว กศน.ได้มีโอกาสเติบโตและสร้างความมั่งคงในอาชีพและชีวิต นำไปสู่การพัฒนาการศึกษาต่อไป

สำหรับสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ ได้ดำเนินงานตามนโยบาย กศน.WOW 6G (6 Good) ได้เป็นอย่างดีในทุกด้าน เช่น สนับสนุนให้ครู กศน.ตำบลจัดกิจกรรมกระบวนการการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน Platform Online จัดพื้นที่ กศน.ตำบล 53 ตำบล ให้เป็นไปตามมาตรฐาน แบบ 5 ดีพรีเมี่ยม จัดกิจกรรมที่ยืดหยุ่นหลากหลายรองรับทุกกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมกับพื้นที่และความต้องการของประชาชนและนักศึกษา สร้างภาคีเครือข่ายที่สามารถทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งโดยมีการจัดทำ MOU ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดตั้งศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ Brand กศน. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย พัฒนา กศน.ตำบล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับทุกช่วงวัย ด้วยการจัดพื้นที่มุมเรียนรู้ให้เหมาะสมกับทุกกลุ่มเป้าหมายที่มาใช้บริการ ฯลฯ

ต้องชื่นชมจังหวัดบึงกาฬ ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เลย ถือเป็นจังหวัดเดียวในภาคอีสาน

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า การวางแผนจัดการเรียนการสอนของสำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ พบว่าได้ดำเนินการให้กับสถานศึกษาในสังกัดทั้ง 8 แห่ง โดยจัดการศึกษาในสถานการณ์ COVID-19 จำนวน 3 รูปแบบ คือ

  • รูปแบบที่ 1 กลุ่มนักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนผ่านระบบ TV ผ่านช่องรายการ ETV
  • รูปแบบที่ 2 กลุ่มนักศึกษาที่มีความพร้อมในการเรียนผ่านซ่องทาง Platform ต่าง ๆ เช่น Google Classroom, Facebook, YouTube และอื่น ๆ
  • รูปแบบที่ 3 กลุ่มนักศึกษาที่ไม่มีความพร้อมในการเรียนทั้ง 2 รูปแบบ ให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม คือ แบบพบกลุ่ม แต่ให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือบึงกาฬ

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือหลายแห่ง ตั้งใจที่จะพัฒนากิจการลูกเสือให้ยืนยงคู่กับประเทศไทย และพร้อมสนับสนุนการจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ โดยในปีงบประมาณ 2563 หากมีงบประมาณเหลือจ่ายจะจัดสรรให้ทันที แต่หากไม่มีก็จะจัดงบประมาณให้ในปีต่อไป แต่ขณะนี้มีงบประมาณในการพัฒนาค่ายลูกเสือบึงกาฬเบื้องต้นแล้วในปีนี้ จำนวน 4 ล้านบาท

สำหรับการจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ เป็นไปตามพระบรมราโชบาย ของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ทรงเน้นย้ำในการสร้างวินัย ศธ.ได้น้อมนำมาปฏิบัติ โดยนำกิจการลูกเสือมาเป็นตัวขับเคลื่อน และพัฒนา เพื่อสร้างวินัยให้แก่เด็กและเยาวชนไทย

ทั้งนี้ การจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ จะใช้พื้นที่รร.บ้านหนองบัวแดง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ให้ใช้พื้นที่แล้ว จำนวน 50 ไร่ 3 งาน โดยจัดตั้งเป็นค่ายลูกเสือเมื่อวันที่ 18 มี.ค.2563 คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณในการตั้งค่ายจำนวน 68 ล้านบาท โดยจะขอรับการสนับสนุนจาก สนง.ลูกเสือแห่งชาติ สนง.ลูกเสือจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในเรื่องกิจกรรมลูกเสือ จังหวัดบึงกาฬจะมีการเปิดอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะได้รับโอกาสเดินทางไปต่างประเทศด้วย สำหรับหลักสูตรอบรมประกอบด้วย หลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรทักษะชีวิต หลักสูตรมัคคุเทศก์ และภาษาต่างประเทศ โดย ศธ.ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว

โอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งถือว่าเป็นพรรณไม้อันทรงคุณค่าและมีเกียรติชนิดหนึ่ง ที่ถูกยกให้เป็นพรรณไม้ประจำพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

โรงเรียนบึงกาฬคริสเตียน

โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบึงกาฬ

โรงเรียนบ้านท่าสะอาด

สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ

ค่ายลูกเสือบึงกาฬ

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: