เสมา 3 ลุยบึงกาฬ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน-กศน.-ค่ายลูกเสือ คุมเข้มความปลอดภัยของนักเรียน ป้องกัน COVID-19 พร้อมสนับสนุนพัฒนาค่ายลูกเสือบึงกาฬ

(2 กรกฎาคม 2563) นางกนกวร

ศธ.แจ้งยกเลิกแนวทางการจัดประชุม อบรม สัมมนา และจัดกิจกรรมต่างๆ ที่จำกัดจำนวนคน โดยผ่อนปรนให้จัดประชุมคนจำนวนมากได้แล้ว

นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด