รมว.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

(29 มิถุนายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณบัตร และเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 จำนวน 90 คน ณ หอประชุมคุรุสภา

ศธ.ปฏิรูป “การศึกษายกกำลังสอง” เพื่อให้คล่องตัว เป็นเลิศในแบบฉบับของตนเอง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวในพิธีครั้งนี้ว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีหน้าที่วางรากฐานการศึกษาให้กับประเทศ มุ่งมั่นในการจัดและพัฒนาการศึกษามาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อให้ทันกระแสของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ “การศึกษายกกำลังสอง” (Thailand Education Eco-System : TE2S)

เพื่อช่วยให้ระบบการศึกษามีความคล่องตัว ก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 สร้างความเป็นเลิศให้การศึกษาของประเทศ สามารถพัฒนาทุนมนุษย์ที่ตอบโจทย์ของสังคมและภาคการตลาดได้หลากหลาย ในแบบฉบับของแต่ละบุคคล

ทุกภาคส่วนร่วมกันยกกำลังการทำงาน และเชื่อมต่อความร่วมมือ

การที่ ศธ.ได้ขับเคลื่อนงาน “การศึกษายกกำลังสอง” เพื่อต้องการนำ “พลัง” ของทุกภาคส่วนมา “ยกกำลัง” การทำงานและความร่วมมือการศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชนที่จะต้องมาเชื่อมต่อการทำงาน เพราะการศึกษาเป็นความคาดหวังของประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายกรัฐมนตรีได้วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จะต้องมีพื้นฐานการศึกษาที่แข็งแรง สร้างโอกาสในการแข่งขัน ยกระดับความเท่าเทียมให้เกิดขึ้น ส่วนที่เกินระดับ ก็ต้องเร่งพัฒนาให้สู่ความเป็นเลิศ

ดึงความเข้มแข็งแต่ละภาคส่วน มาช่วยผลักดันการศึกษา

แต่การจะสร้างความเป็นเลิศ ไม่ใช่สร้างให้มีโรงเรียนจำนวนมาก แต่หมายถึงต้องสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพในแต่ละบริบทของตนเอง เช่น ด้านวิชาการ หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดังนั้น สิ่งจำเป็นต้องทำคือ ดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากขึ้น โดยใช้ “ความเข้มแข็งของแต่ละภาคส่วน” มาช่วยผลักดันด้านการศึกษา ซึ่งบริบทของแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน เราจึงต้องมองหาจุดแข็งของแต่ละแห่ง แต่ละจังหวัด แต่ละภาค หรือจุดแข็งของประเทศไทยให้เจอ

สิ่งสำคัญคือ การเตรียมความพร้อมผู้เรียน-ครู ตอบโจทย์ประเทศ

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการจะมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car Hub) ของเอเชียหรือของโลก หรือหากเราต้องการเป็นศูนย์กลางการซ่อมเครื่องบินของเอเชีย จะต้องมาคำถึงถึงความพร้อมของผู้เรียนและครูผู้สอนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ว่าเก่งและมีความสามารถพอที่จะไปขับเคลื่อนธุรกิจนี้หรือไม่ หรือแม้แต่จุดแข็งด้านอื่น ๆ เช่น การเกษตร การท่องเที่ยว สาธารณสุข เราต้องร้อยเรียงทุกด้านให้เป็นการพัฒนาทั้งระบบ

แม้การขับเคลื่อนไปด้วยกันเป็นเรื่องยาก แต่หากร่วมมือกันอย่างจริงจัง ก็สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้ หากเราต้องการให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศมากขึ้น จำเป็นต้องเร่งการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่สามารถตอบสนองในภาคอุตสาหกรรม โดยนำเอาโจทย์ของประเทศมาวาง และทุกภาคส่วนร่วมผลักดัน รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมฯ สภาหอการค้าไทย ที่จะมาเชื่อมต่อพัฒนาการศึกษาร่วมกับ ศธ.

หากพบปัญหา ทุกภาคส่วนต้องส่งสัญญาณมาให้ ศธ.รับทราบ เพื่อปลดล็อกปัญหาต่าง ๆ ของการศึกษาต่อไป

ย้ำสัดส่วนอาชีวะ-สามัญ 70:30 พร้อมจัดงบลงทุนดิจิทัล-ภาษา

ทั้งนี้ ศธ.ให้ความสำคัญกับการศึกษาทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมจำเป็นจะต้องส่งเสริมให้มีการเรียนสายอาชีวะมากกว่าสายสามัญในสัดส่วน 70 : 30

ซึ่งจะต้องมีการลงทุนในสายอาชีวศึกษาให้มากขึ้น พร้อมทั้งมีการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านทักษะดิจิทัล ภาษา รวมถึงการพัฒนาฝึกอบรมครูผู้สอนด้วย

สิ่งที่เป็นปัญหา ต้องช่วยกันปลดล็อค

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า อย่าคิดแบบเก่าว่าโรงเรียนต้องมีขนาดใหญ่ ต้องมีนักเรียนจำนวนมาก เพื่อได้ค่ารายหัวนักเรียน ขอให้คิดใหม่ปรับใหม่ โดยเน้นการพัฒนาครูให้มีคุณภาพ ถือเป็นมิติใหม่ของการศึกษาไทยที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นจริง สิ่งที่เป็นอุปสรรคต้องช่วยกันปลดล็อค เดินหน้าแก้ปัญหาต่อไป โดย ศธ.ขอเป็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับประเทศไทยต่อไป

อย่างไรก็ตาม ศธ.ไม่สามารถขับเคลื่อนการศึกษาตามลำพังได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ขอขอบคุณผู้ทำคุณประโยชน์แก่กระทรวงศึกษาธิการทุกท่าน รวมทั้งในที่ประชุมแห่งนี้ ที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันการพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขอมอบเข็มเสมาคุณูปการให้เป็นเกียรติกับท่านและวงศ์ตระกูล ขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนภาคการศึกษามาโดยตลอด

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ dsc_9444.jpg
ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ dsc_9421.jpg

อนึ่ง ในพิธีครั้งนี้มีผู้บริหาร ศธ.เข้าร่วม เช่น นายอนุชา บูรพ​ชัยศรี​ เลขา​นุ​การ​ รมว.ศึกษาธิการ, นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ, คณะผู้บริหารจากองคืกรหลักและหน่วยงานในกำกับ ที่สำคัญคือผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ​ จำนวน 90 ท่าน ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมคุรุสภา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เช่น ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมพิธีและเจ้าหน้าที่ทุกคน จัดให้มีการนั่งเว้นระยะห่าง 1 เมตร (Social Distancing) เป็นต้น

– ดาวน์โหลดไฟล์ภาพพิธีมอบ
https://drive.google.com/drive/folders/1h72RUxos1Kofnr4iISQmKq4u4RF3fABE?usp=sharing
– ดาวน์โหลด “หนังสือ 128 ปี ศธ.” ผู้ทำคุณประโยชน์ฯ หน้า 222-266
https://www.moe.go.th/e-book/128th-MOE/

ภาพ/ข่าว : กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

One thought on “รมว.ศธ.มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: