เสมา3 เยือนศูนย์วิทย์ลำปาง ชื่นชมบูรณาการทำงานในการศึกษา-เรียนรู้-เข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกทดแทน พร้อมขอบคุณ กศน.ลำพูน ช่วยฝ่าวิกฤตโควิด-19

(28 มิถุนายน 2563) ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง และสำนักงาน กศน.ลำพูน เพื่อหาแนวทางนำพลังงานทดแทนมาใช้ รวมทั้งชื่นชมครู กศน.สร้างอาชีพให้แก่ประชาชน

รมช.ศธ. กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง พบว่ามีการบูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงพลังงาน เนื่องมาจากภาวะวิกฤตด้านพลังงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะพลังงานเชื้อเพลิงต่าง ๆ ที่เป็นพลังงานหลักในการขับเคลื่อน และเป็นต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมที่จะมีราคาเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวม อีกทั้งยังมีการคาดการณ์ว่า ในอนาคต 40-50 ปี ข้างหน้า โลกจะพบกับภาวการณ์ขาดแคลนแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงที่ได้จากธรรมชาติ

ดังนั้น ในปัจจุบันทุกหน่วยงานทุกภาคส่วน จึงควรที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าถึงเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกทดแทนต่าง ๆ ทั้งพลังงานจากสิ่งเหลือใช้ หรือชีวมวล (Biomass), พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy), พลังงานลม และพลังงานน้ำ เพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการที่จะให้หน่วยงานองค์กรทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้และพัฒนาต่อยอดศึกษาเรื่องเทคโนโลยีด้านการพลังงานกันอย่างจริงจัง เพื่อการเสาะแสวงหาพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม และสามารถที่จะนำมาใช้เป็นพลังงานหลักทดแทนพลังงานสิ้นเปลืองที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ช่วงบ่ายวันเดียวกัน รมช.ศธ ลงพื้นที่สำนักงาน กศน.ลำพูน โดยกล่าวว่า ขอชื่นชมผู้บริหาร ครู บุคลากร กศน.ลำพูน ที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทยให้รอดพ้นวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลก

ในสถานการณ์ดังกล่าว หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ถือเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งระยะแรกขาดแคลนถึงขั้นวิกฤต ศธ. โดยสำนักงาน กศน. ถือเป็นหน่วยงานแรก ๆ ที่นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้า และการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ใช้เองในครัวเรือน จนสามารถพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพรอดพ้นสถานการณ์อันเลวร้ายได้ในที่สุด

ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเช้า เน้นย้ำให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา คอยเตือนให้ล้างมือทุกครั้ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อห้องเรียน และจัดให้มีระยะห่างทางสังคม

ที่สำคัญที่สุด คือ งดกิจกรรมรวมกลุ่ม ที่ก่อให้เกิดความแออัด และขอให้ประชาชน ผู้ปกครอง วางใจในการอนุญาตให้ลูกหลานเดินทางมาโรงเรียน เพราะสถานศึกษาทุกสังกัดของ ศธ.มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากที่สุด” รมช.ศธ.กล่าวย้ำ

ภารกิจที่ลำปาง

ภารกิจที่ลำพูน

อานนท์ วิชานนท์ / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: