ศธ.ร่วมมือภาคเอกชน เตรียมความพร้อมหลักสูตรการท่องเที่ยวและโรงแรม ยกระดับกำลังคนอาชีวะ

(25 มิถุนายน 2563) นาย​ณัฏ​ฐ​พล​ ทีป​สุวรรณ​ รมว.ศึกษาธิการ​ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการขับเคลื่อน “การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนภาษาอังกฤษด้านการโรงแรม ระดับอาชีวศึกษา” โดยนายอนุชา บูรพ​ชัยศรี​ เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ, นางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการ​การอาชีวศึกษา, ตัวแทนผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจการโรงแรมและบริการ เช่น Wrightman Corporation Company LTD., Interpath, Dusit Thani, Minor International PCL เข้าร่วมประชุม ณ ห้องราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้หารือร่วมกับตัวแทนผู้ประกอบการเครือข่ายธุรกิจบริการการด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม (เช่น Wrightman Corporation เจ้าของเครือข่าย Lenotre Paris, บริษัท Interpath เจ้าของหลักสูตร PIHMS (Pacific International Hotel Management School) ฯลฯ เพื่อสรุปแนวทางในการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาให้ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการ workshop ร่วมกันกันมาหลายครั้ง เพื่อสำรวจความต้องการบุคลากรเข้าสู่ธุรกิจการบริการท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อนำข้อมูลมาปรับหลักสูตรให้เหมาะสม

โดยหลักสูตรที่จัดทำในครั้งนี้ จะเป็นหลักสูตรที่มีความครบถ้วนทุกด้าน ทั้งในด้านภาษาและธุรกิจ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นให้โรงเรียนหรือวิทยาลัยต่าง ๆ สามารถนำไปปรับใช้กับการเรียนการสอนให้ตรงกับความเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของภาคเอกชนต่อไป

“ขณะนี้หลักสูตรดังกล่าวได้ปรับปรุงและวางโครงสร้างหลักสูตรไว้เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดเนื้อหาสาระทั้งในส่วนของภาคทฤษฎีที่ต้องสอนในห้องเรียน และการฝึกการปฏิบัติจริงควบคู่กัน โดยมีผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจบริการท่องเที่ยวและโรงแรมเข้ามาช่วยเหลือในการให้ข้อเสนอแนะ เพราะผู้ประกอบการจะทราบถึงความต้องการของตลาดแรงงาน และในอนาคตจะมีการขยายผลรูปแบบความร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านอื่นๆ เช่น การประกอบรถยนต์ Robotic, Logistics ต่อไปด้วย” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: