เสมา​ 3​ ‘กนกวรรณ​ วิ​ลา​วัลย์’​ ลงพื้นที่ @กาฬสินธุ์​ ชู Kalasin Happiness Model หวังยกระดับ​คุณภาพชีวิตและรายได้ พร้อมสร้างผลิตภัณฑ์ “ธุง” ให้เป็น​สินค้า​ของจังหวัด

(20​ มิถุนายน​ 2563​)​ นางกนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ลงพื้น​ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา​และ​ติดตาม​ภารกิจ​ กศน.​- สช. ภายใต้สถานการณ์​โรค​โควิด-19​​ โดยมี​นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์​ หัวหน้าส่วน​ราชการ​ ผู้บริหารสถานศึกษา​ ครู​ บุคล​ากรทางการศึกษา​จังหวัด​กาฬสินธุ์​ ให้การต้อนรับ​ ณ​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัด​กาฬสินธุ์​

นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์​ กล่าวว่า​ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้จัดทำแผนปฏิบัติการ คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง “Kalasin Happiness Model” มีเป้าหมายในการยกระดับชีวิตคนจนขั้นพื้นฐาน ยกระดับรายได้ภาคการเกษตร ยกระดับผู้ประกอบการ ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มผู้ใช้แรงงาน โดยให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมร่วมในการรับรู้และช่วยกันขับเคลื่อน สร้างความยั่งยืนตามทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์​ เป็นหน่วยงานที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามโครงการฯ ได้เป็นอย่างดี ด้วยการจัดการ​ศึกษา​เพื่อพัฒนา​อาชีพ​ของ​ กศน.​ ที่จัดกิจกรรม​ให้ประชาชนผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพ​และทั่วถึง​ เห็น​ได้จากการที่จังหวัด​กาฬสินธุ์​มีแนวคิดทำ “ธุง” เพื่อส่งเสริม​การท่องเที่ยว​ และผลักดัน​การสร้างผลิตภัณฑ์ “ธุง” ให้เป็น​สินค้า​ของจังหวัดกาฬสินธุ์​

โดยได้มอบหมายให้สำนักงาน​ กศน.จังหวัด​กาฬสินธุ์​ พัฒนา​รูปแบบ​ของธุงให้มีความแตกต่าง​และมีเอกลักษณ์​ที่โดดเด่น​ตามแต่ละพื้นที่​ของจังห​วัด​ และนำไปจัดสอนอาชีพ​การทำธุงให้แก่ประชาชน​กลุ่มเป้าหมาย​ในทุกหมู่​บ้าน​ จำนวน​ 1,584 หมู่บ้าน​ ส่งผลให้เกิดรายได้จากการทำธุง​ สามารถ​แก้ปัญหา​ความยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ เป็นส่วนหนึ่ง​ในการเพิ่มรายได้ต่อครัวเรือน​ของจังหวัด​กาฬสินธุ์​คิดเป็นร้อยละ​ 8

ด้านการเตรียมความพร้อม​การเปิดภาคเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19​ จังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีมาตรการ แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา และเอื้ออำนวยให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษามีความปลอดภัย โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ได้สนับสนุนงบประมาณจัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ให้สำหรับสถานศึกษาในจังหวัดทุกแห่ง​ และในส่วนของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่ามีความพร้อมตามมาตรการในการตรวจคัดกรองสำหรับเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563​ เป็นอย่างดี

ส่วนการเตรียมความพร้อม​เปิดภาคเรียน​ของสถานศึกษา​เอกชน​ในจังหวัด​ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการสำรวจอุปกรณ์​การสอนออนไลน์​ สำรวจสัญญาณ​อินเทอร์​เน็ต​ จัดทำคู่มือการสอนออนไลน์​และแบบประเมิน​ เพื่อ​ให้การเรียน​การ​สอน​ในการเปิดภาคเรียนมีคุณภาพ​และมีความต่อเนื่อง​

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า จากการติดตามงานวันนี้​ ได้เห็นถึงความพยายามและความสำเร็จในการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน​ทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน​ และประชาชนทั่วไป ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอาชีพแก่คนในชุมชน​ ซึ่ง​ Kalasin Happiness Model สามารถ​ยกระดับ​อาชีพของครัวเรือน​อย่างเป็นรูปธรรม

กระทรวง​ศึกษาธิการ ​โดยสำนักงาน​ กศน.ยินดี​สนับสนุน​และร่วมมือเป็น​ Good Partnership กับจังหวัด​กาฬสินธุ์​ ภาคีเครือข่าย​ ผู้​นำชุมชน​ ปราชญ์​ชุมชน​ และแหล่ง​เรียนรู้​ต่าง​ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา​ความยากจน​ เปิดโอกาสทางการศึกษา ก่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาในทุกพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม​ ตลอดจนร่วม​กันพัฒนา​การศึก​ษาของประเทศ​ให้มีความเข้มแข็ง​อย่างยั่งยืน​

ปารัชญ์​ ไชย​เวช​/สรุป
ธนภัทร​ จันทร์​ห้างหว้า/ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: