รมช.ศธ.ลงพื้นที่มุกดาหาร​ ติดตามงาน กศน. ลูก​เสือมัคคุเทศก์​ พร้อมผลักดัน​ให้เกิดมหาวิทยาลัย​ในจังหวัดมุกดาหาร​

(20​ มิถุนายน​ 2563​)​ นางกนก​วรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ลงพื้น​ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา​และ​ติดตาม​ภารกิจ​ กศน.​-สช. ภายใต้สถานการณ์​โรค​โควิด-19​​ โดยมี​นายชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร​ หัวหน้าส่วน​ราชการ​ ผู้บริหารสถานศึกษา​ ครู​ บุคล​ากรทางการศึกษา​จังหวัด​มุกดาหาร​ ให้การต้อนรับ​ ณ​ สำนักงาน​ กศน.จังหวัด​มุกดาหาร

นายภัทร ภัทรกุลบดินทร์ ผอ.สำนักงาน​ กศน.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กศน.มุกดาหาร ได้จัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ​ดังนี้

  1. การจัดการเรียนการสอนนอกระบบ​ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom โดยจัดเป็นห้องเรียนออนไลน์ ซึ่งพบว่านักศึกษามีความสนใจการเรียนรู้สู่โลกกว้างในห้องเรียนออนไลน์อย่าง​มาก
  2. การจัดการศึกษาต่อเนื่อง ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 มีการนำนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ Brand กศน. โดยใช้เทคโนโลยีการบริหารจัดการการค้าออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Group “กศน. New Normal” และทาง Facebook Fanpage สร้าง​การรับรู้​ Brand กศน. ออกไปในวงกว้าง​ ทำให้ประชาชนสามารถจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ของตนเองได้เพิ่มขึ้น
  3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19​ ส่งเสริมการอ่านออนไลน์ โดยการใช้ QR Code ซึ่งผู้รับบริการสามารถอ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา รวมถึงผลักดันห้องสมุดประชาชน ทั้ง 8 แห่ง​ ให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย มีการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดประชาชนทุกแห่ง

ขณะเดียวกัน​ได้วางแผนดำเนินโครงการ “มุกดาหารเมืองนักอ่าน” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการอ่านเพิ่มมากขึ้น และปรับปรุงบ้านหนังสือชุมชนให้เป็นห้องสมุดชาวบ้าน ที่อ่านหนังสือของชุมชน ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ในการร่วมมือสนับสนุน ทำให้ประชาชนรักการอ่านเพิ่มขึ้น

รมช.ศึกษา​ธิการ​ กล่าว​ว่า​ วันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อติดตาม​และรับฟังปัญหาจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยตรง​ หากมีสิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์กับชาวมุกดาหาร ศธ.ยินดี​ผลักดันให้​ โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมประสิทธิภาพให้​ กศน.ตำบล ที่ทำงานใกล้ชิดกับพงประชาชนมากที่สุด และพร้อมให้ความร่วมมือ​กับทุกภาค​ส่วนอย่างเต็มที่​

ในเรื่องของหลักสูตรลูกเสือมัคคุเทศก์​ ประกอบด้วยหลักสูตรจิตอาสา 904 หลัก​สูตรทักษะชีวิต​ และหลักสูตรมัคคุเทศก์​ ซึ่ง​ ศธ.ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรียบร้อยแล้ว​ และจะเพิ่มเติมในเรื่องของการใช้ภาษาเข้าไปด้วย​ โดยจะให้​ กศน.เป็นหน่วยงานหลัก​ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น​ พร้อมทั้งเพิ่มจำนวนผู้​อบรมให้อีกทุกปี​ เพื่อให้เยาวชนของเราได้เกิดการเรียนรู้แล้ว​ และผูกพันกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

นอกจาก​นี้ ยังได้รับรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร​ เรื่องการผลักดัน​ให้เกิดมหาวิทยาลัย​ของจังหวัด​ โดยจะนำเสนอในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี​ ตลอด​จนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารทำหนังสือไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์​ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการร่วมมือกันทุกมิติ​ต่อไป

ปารัชญ์​ ไชย​เวช​/สรุป
ธนภัทร​ จันทร์​ห้างหว้า/ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: