รมช.ศธ.กนกวรรณ ลงพื้นที่สกลนคร ย้ำ ONIE Premium​ “สินค้าพรีเมี่ยมของ กศน.” ไม่มีที่สิ้นสุดแห่งการพัฒนาในทุกมิติ

(19​ มิถุนายน​ 2563)​ นางกนกวรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ติดตาม​ภารกิจ​ กศน.​-สช. ภายใต้สถานการณ์​โรคระบาด​โควิด-19 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร​ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​สกลนคร หัวหน้า​ส่วนราชการ​ ข้าราชการ​ บุคลากรทางการศึกษา​ในพื้นที่​ ให้การต้อนรับ

นางพรทิพย์พา คาวีวงศ์ ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สำนักงาน กศน.จังหวัดสกลนคร ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภายใต้จุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการศึกษาชาติ นโยบายแนวทางหลักในการดำเนินงาน และโครงการสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร เพื่อเพิ่มและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาในการดำเนินงาน คือ การขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์และสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยเพื่อนำมากิจกรรมการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงห้องสมุดประชาชนในสังกัด ยังขาดการพัฒนาด้านกายภาพให้มีสภาพที่เอื้อต่อการเข้ามาเรียนรู้ของผู้ใช้บริการ และยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

ด้าน รมช.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดการศึกษาของ กศน.ในยุค New Normal ว่า หัวใจสำคัญที่ทำให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพเบื้องต้น คือต้องพัฒนาครูและบุคลากรของ กศน.ก่อน ซึ่งทางสำนักงาน กศน.ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้มีการจัดอบรมครูผู้สอนโดยใช้ระบบออนไลน์ในเรื่องหลักสูตรพื้นฐานและหลักสูตรอาชีพ

ขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมให้นำความรู้เหล่านี้ไปผลิตเป็นรายการโทรทัศน์เผยแพร่ไปยังช่องทางต่าง ๆ  เช่น ทางทีวีดิจิตอลช่อง 52 ช่อง ETV เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมในมิติของอาชีพ การจัดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยมีสัญลักษณ์ ONIE Premium​ บ่งบอกว่าเป็นสินค้าพรีเมี่ยมของ กศน. ซึ่งสัญลักษณ์นี้ออกแบบและตัดสินโดยคน กศน. ในส่วนคำว่า Infinity หมายถึง ไม่มีที่สิ้นสุดแห่งการพัฒนาในทุกมิติ

ส่วนผลการดำเนินงาน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ของจังหวัดสกลนคร ในภาพรวมถือว่าทำได้ดี โดยขณะนี้ได้พยายามเสนอขอให้มีการจัดสรรงบประมาณลงไปยังตำบล เพื่อให้ตำบลนั้นได้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น มีสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ดึงดูดให้ประชาชนทุกช่วงวัยมาใช้บริการด้วยความประทับใจ

ขอบคุณครู กศน.ทุกคน ขอให้ภาคภูมิใจได้ว่าทุกคนคือคือครูและบุคลากรพันธุ์พิเศษที่ทำงานได้ทุกมิติและมีศักยภาพ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดสกลนครตามวิสัยทัศน์ของจังหวัด และขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกัน

ปารัชญ์ ไชยเวช/สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า/ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: