โรงเรียนเอกชน แชมป์ผลการลงทะเบียน “ไทยชนะ”

(19 มิถุนายน 2563) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เปิดเผยว่าตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อควบคุมป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรนในเบื้องต้น เพื่อใช้ทดแทนการลงทะเบียนการเข้าใช้บริการ โดยใช้วิธีการ Check-in และ Check-out เพื่อช่วยควบคุมดูแลการระบาดของโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการ ผ่านแอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” เพื่อความสะดวก นั้น

ภายหลังที่มีมาตรการการผ่อนปรนให้โรงเรียนเอกชนสามารถกลับมาเปิดเรียนได้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้แต่งตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจติดตามทุกโรงเรียนแบบ X-Ray เพื่อให้คำแนะนำถึงความพร้อมในการเปิดเรียน โดยในกรุงเทพฯ มีคณะทำงานของ สช. ลงพื้นที่ครบทุกเขต และต่างจังหวัดจะเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมแนะนำ

จากการประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 พบว่า โรงเรียนเอกชนมีคะแนนเฉลี่ยของการใช้งาน 4.98 จากคะแนนเต็ม 5 เป็นลำดับที่ 1 ของประเทศ จากทุกองค์กรทั้งราชการและเอกชน แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ ใส่ใจและความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนอย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ สช.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: