รมช.ศธ.”กนกวรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​” ตรวจเยี่ยม​ศูนย์​วิทยาศาสตร์​เพื่อการศึกษา​นครราชสีมา​

(18​ มิถุนายน​ 2563)​ นางกนกวรรณ​ วิ​ลา​วัลย์​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ตรวจเยี่ยม​การจัดกิจกรรม​ด้านวิทยาศาสตร์​และติดตาม​ภารกิจ​ กศน.​ ภายใต้สถานการณ์​โรค​โควิด-19​ โดยมีนางปิยะฉัตร​ อินสว่าง​ รองผู้ว่า​ราชการ​จังหวัด​นครราชสีมา​ ข้าราชการ​ บุคลากรทางการศึกษา​ในพื้นที่​ ให้การต้อนรับ​ ณ​ ศูนย์​วิทยาศาสตร์​เพื่อการศึกษา​นครราชสีมา​ อ.สีคิ้ว​ จ.นครราชสีมา

นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน.​ กล่าวว่า ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา ให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมหลากหลายรูปแบบให้แก่ผู้เรียน ครู ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน และประชาชนทั่วไป​ ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ​

โดยได้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ภายใต้วิสัยทัศน์ “คนไทยได้รับโอกาส การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21” เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ด้วยการจัดการเรียนรู้ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ต้องขอชื่นชม​ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา​นครราชสีมา​ ทั้งในส่วนของปัจจัยพื้นฐาน​ เทคโนโลยี​ และสภาพแวดล้อม​ ที่สามารถ​บริหาร​จัดการได้ดีแม้จะเปิดบริการมานานแล้ว​ รวมถึงได้มีส่วนร่วมกับท้องถิ่นและจังหวัดอย่างเข้มแข็ง​ ให้บริการได้อย่างมีคุณค่า​ ซึ่ง​การลงพื้นที่วันนี้จะได้รับทราบประเด็นปัญหาหลาย​เรื่อง​ และจะนำส่วนที่จำเป็น​ต้องพัฒนาไปวางแผนจัดสรรงบประมาณมาแก้ไข เพื่อให้สามารถบริการประชาชนทุกช่วงวัยได้ตามเจตนารมณ์ของสำนักงาน​ กศน.​

ด้านการพัฒนา​ทางวิทยาศาสตร์ ได้ให้คำแนะนํา​ว่าควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้คนในจังหวัดนครราชสีมา​และอีก 4 จังหวัด​ ในพื้นที่บริการ​ รวมทั้งโรงเรียน​ ให้มาใช้บริการให้มากขึ้น​ โดยเฉพาะ​ในส่วนของสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ ​ยังต้องเพิ่มหลักสูตรของการอบรมพัฒนา​ แล้วเชื่อมโยงกับเครือข่ายให้มาใช้บริการ​ ตลอดจนทำงานเชิงรุกในระดับจังหวัดจนถึงในระดับหมู่บ้าน​ โดยให้บุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา​นครราชสีมา​ไปให้ความรู้ร่วมกับบุคลากรของสำนักงาน​ กศน.​ ถือเป็น​การร่วมมือกันทุกภาคส่ว​นให้เกิดประโยชน์​กับประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

โอกาส​นี้​ รมช.ศึกษา​ธิการ​ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบุคลากร สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร​ อ.ปากช่อง​ จ.นครราชสีมา​ ในสังกัดสำนักงาน​ กศน. ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน​ ฝึกอบรมและพัฒนาสมรรถภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้บุคลากรภาครัฐและเอกชน​ ทั้งในและต่างประเทศตลอดจนทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย​ และยังเป็นที่ตั้งของสมุดประชาชน​ “เฉลิม​ราช​กุมารี” โดย​รมช.ศึกษาธิการ​ กล่าวว่า​ จากการตรวจเยี่ยมพบว่าสถาบันฯ​ ยังขาดปัจจัยหลายด้านอยู่​ ซึ่งจะนำไปหารือเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือพัฒนาต่อไป

ปารัชญ์​ ไชย​เวช​/สรุป​
ธนภัทร​ จันทร์​ห้างหว้า​/ถ่ายภาพ​

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: