“ครูโอ๊ะ” กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ.ลงพื้นที่ชัยภูมิ ผลักดัน Digital Library และเตรียมพร้อม กศน.รับมือสังคมสูงอายุ

(13 มิถุนายน 2563) “ครูโอ๊ะ” ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ชัยภูมิ ผลักดัน Digital Library และเตรียมพร้อมรับมือสังคมสูงอายุ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชัยภูมิ

รมช.ศธ. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา กศน.ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย Good Partnership คือ บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ และ TK Park เพื่อร่วมกันพัฒนาห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ให้เป็น Digital Library ซึ่งเป็นการขับเคลื่อน กศน. สู่ กศน.wow (ด้านการพัฒนาหน่วยงาน/สถานศึกษาให้มีบรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเรียนรู้)

ทั้งนี้ บริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซ็นเตอร์ จำกัด ให้การสนับสนุนหนังสือคุณภาพ 1,000 เล่ม และ e-Book กว่า 400 เล่ม บนแอปพลิเคชัน “นายอินทร์ปัณณ์” (NAIINPANN) ในขณะที่ TK Park ให้การสนับสนุนด้านให้คำปรึกษาแนะนำถ่ายทอดความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ ตามแนวคิดห้องสมุดมีชีวิต รวมทั้งสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีห้องสมุดฯ อำเภอเมืองราชบุรี เป็นกรณีศึกษาต้นแบบของห้องสมุดประชาชน 105 แห่งทั่วประเทศ

ในส่วนของจังหวัดชัยภูมิ ขอชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา ได้มีการวางแผนการพัฒนาในหลายมิติ สร้างความเชื่อมั่นในการทำงานของชาว กศน. เพราะผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏนั้น ได้พิสูจน์ว่าชาว กศน. สามารถทำงานและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทุกมิติได้อย่างยั่งยืน

ทางด้านของผู้สูงอายุ กศน.มีหลักสูตรต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะในเรื่องพัฒนาอาชีพและสุขภาพ มีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณให้เพียงพอ เริ่มจากการสำรวจอาชีพผู้สูงอายุว่าต้องการให้ กศน. สอนอะไรหรือสร้างเสริมอะไรเพิ่มเติม จากนั้นจึงได้สรรหาวิทยากรที่มาสร้างเสริมและต่อยอดในเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อต่อยอดพัฒนาให้มีความยั่งยืน

“สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ ในอนาคตประเทศของเราจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ดังนั้น กศน.จึงได้มีจัดอบรมออนไลน์ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.) ในพื้นที่ ที่จะช่วยสร้างเสริมในเรื่องของสุขภาวะที่ดี เพื่อที่จะพัฒนาการศึกษาไทยได้อย่างยั่งยืน” รมช.ศธ.กล่าว

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ 59584.jpg

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: