เสมา3 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กศน.เพชรบูรณ์

เสมา 3 “ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์” รมช.ศึกษาธิการ ลุยเมืองมะขามหวาน เพื่อพัฒนาการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19 และสร้างขวัญและกำลังใจครูกศน. และเอกชน

รมช.ศธ. กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือพัฒนาการศึกษาในทุกมิติ ‘กศน.WOW (6G)’ ได้แก่ 1) Good Teacher เน้นการพัฒนาครู 2) Good Place เรื่องสถานที่ ห้องสมุด ให้ทันสมัย 3) Good Activities ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้และนวัตกรรม 4) Good Partnership ร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 5) Good Innovation พัฒนานวัตกรรมการศึกษา 6) Good Learning จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ทุกช่วงวัย

สถานการณ์โควิด-19 เป็นการสร้างโอกาสในพัฒนาทักษะของครูและบุคลากร กศน. ให้สามารถทำงานได้ในทุกสถานการณ์ ไม่หยุดพัฒนาการศึกษา นำเรื่องการศึกษาออนไลน์ และส่งผลให้เกิดการพัฒนารูปแบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ต่อเนื่องไปกับนักศึกษาเก่า และพัฒนาเว็บไซต์ พัฒนาระบบ Google Classroom ระบบที่นำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรม เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในหลักสูตรพื้นฐาน มิติของการศึกษาที่เป็นการศึกษาต่อเนื่อง เชื่อมไปยังอาชีพที่หลากหลาย

เนื่องจากว่าเราอยู่ใกล้ชิดประชาชน โดยจะเน้นในเรื่องของปากท้อง ไม่ว่าอยู่ตรงไหน ก็สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ยิ่งไปกว่านั้น ยังมีการสอนออนไลน์ให้กับผู้ที่สนใจที่อาศัยในต่างประเทศด้วย นั่นทำให้เห็นว่าต่อจากนี้ กศน. จำเป็นต้องเสริมสร้างผลิตภัณฑ์ของ กศน.ให้เข้มแข็ง เป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงทั้งในไทยและต่างประเทศ

สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนของ กศน. ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 นักศึกษาจะเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถเรียนได้ที่บ้าน และครูของ กศน.สามารถเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง คือเป็น Coaching ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจในการลงทะเบียนเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเน้นการใช้สื่อออนไลน์ ทั้งนี้ ครู กศน. ยังจำเป็นต้องลงพื้นที่สอน เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนไม่ได้มีความพร้อมในการเรียนออนไลน์ แต่ทุกคนก็ปฏิบัติตามมาตรการณ์ป้องกันโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจาย

“กระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว แม้จะมีสถานการณ์อย่างไร ขอให้มั่นใจและก้าวไปพร้อมกัน ต้องขอขอบคุณและชื่นชมพี่น้องจังหวัดเพชรบูรณ์ทุกท่าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนงานการศึกษา กศน. และเอกชน ที่ร่วมใจกันพัฒนาการศึกษาไทย ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้อง กศน. ทุกคน” รมช.ศธ.กล่าว

อานนท์ วิชานนท์ / ข่าว
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: