ศธ.ประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

(12 มิถุนายน 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ปลัด ศธ. กล่าวว่า เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จึงกำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณด้านหน้ากระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก รวมทั้งกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดยมีกิจกรรมสำคัญและสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กำหนดแนวทางปฏิบัติตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ที่มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมพิธีให้เหมาะสม มิให้แออัด กำหนดจุดยืนโดยรักษาระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร และลดเวลาการทำกิจกรรมให้สั้นลงเท่าที่จำเป็น

กิจกรรมภาคเช้า

  • 7.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป ณ บริเวณสนามหญ้า ศธ. โดย รมว.ศธ.เป็นประธาน
  • 7.30 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ เวทีด้านหน้า ศธ.ถนนราชดำเนินนอก โดย รมว.ศธ.เป็นประธาน
  • 8.00 น. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และการลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีด้านหน้า ศธ. โดย รมว.ศธ.เป็นประธาน
  • 9.00 น. พิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน” โดย รมว.ศธ.เป็นประธานปล่อยขบวนคาราวาน
  • 9.30-16.30 น. ทุกส่วนราชการ/หน่วยงาน ศธ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน” โดยแยกย้ายลงพื้นที่แจกอาหารสด อาหารแห้ง ถุงปันสุข ให้กับประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

กิจกรรมภาคค่ำ

  • 18.45 น. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทองและพานพุ่มเงิน) ของส่วนราชการ/หน่วยงาน และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ เวทีด้านหน้า ศธ. โดย รมว.ศธ.เป็นประธาน

ทั้งนี้ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม ไปจนถึง 12 สิงหาคม 2563 ส่วนราชการ/หน่วยงาน ศธ. จะสลับลงพื้นที่ทำ “กิจกรรมจิตอาสา” ในชุมชนต่าง ๆ ตามที่ส่วนราชการ/หน่วยงานแต่ละแห่งกำหนดเอง เช่น กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาด ทาสีอาคารสถานที่ ฯลฯ

“การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะได้ร่วมมือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคลดังกล่าวอย่างเหมาะสม และสมพระเกียรติ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดชื่อการจัดงานในปีนี้ว่า “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ปลัด ศธ. กล่าว

ข่าว : บัลลังก์ โรหิตเสถียร
ภาพ : ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: