รมว.ศธ.เผยเปิดเทอมอาจต้องจัดการศึกษาแบบผสมผสาน แต่ละ รร.มีอำนาจตัดสินใจในแนวทางที่เหมาะสม

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เปิดเผยถึงการวางแผนรับมือการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า โรงเรียนต่าง ๆ อาจจะต้องจัดการศึกษาแบบผสมผสานกัน อาจจะไม่สามารถจัดห้องเรียนแบบเดิมได้อีกต่อไป ซึ่งโรงเรียนขนาดใหญ่อาจจะไม่มีความคล่องตัวในการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานความปลอดภัยของการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด โดยโรงเรียนจะมีอำนาจตัดสินใจใช้แนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของตนเองได้ เช่น สลับวันเรียน สลับชั้นเรียน สลับเวลาเรียน ให้นักเรียนมาเรียนช่วงเช้าและบ่าย เป็นต้น

ทั้งนี้ อาจสร้างความหนักใจให้โรงเรียน เพราะทำในสิ่งที่ไม่คุ้นเคย ยากต่อการบริหารจัดการ โรงเรียนจึงควรทำความเข้าใจให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนด้วย

การทดลองการเรียนทางไกลช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา (ตั้งแต่ 18 พ.ค.2563) ทำให้เห็นแล้วว่าเรามีศักยภาพทำอะไรได้บ้าง และเห็นปัญหาอยู่บ้าง โดยเฉพาะเรื่องการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการเรียนรู้ เรื่องภาระค่าใช้จ่ายของอินเทอร์เน็ต โดยที่ ศธ.จะต้องคำนึงถึงความพร้อมของทุกฝ่าย สร้างกลไกต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองมีภาระน้อยที่สุด

ทั้งนี้ แนวทางการเรียนแบบผสมผสานในช่วงเปิดภาคเรียน ก็มีหลายหน่วยงานจัดเตรียมรูปแบบการเรียนการสอน เช่น โรงเรียนสังกัด กทม. จัดรูปแบบการเรียน เช่น สลับวันเรียน ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยนักเรียนที่ไม่ได้ไปเรียนในวันปกติ จะใช้วิธีเรียนทางออนแอร์และออนไลน์ หรือสลับชั้นเรียน เช่น ระดับอนุบาล ประถมศึกษาตอนต้น ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ส่วนประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนปลาย ให่สลับวันมาเรียน ส่วนโรงเรียนขนาดเล็ก ให้นักเรียนไปเรียนทุกวันได้เช่นเดิม และรักษาระยะห่างทางสังคม

อานนท์ วิชานนท์, บัลลังก์ โรหิตเสถียร สรุป
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: