ศธ.เห็นชอบทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 441 ราย

(8 มิถุนายน 2563) นายวีระ แข็งกสิการ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายวีระ แข็งกสิการ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายชื่อผู้ขอรับทุนการศึกษารายปีต่อเนื่อง ของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  ประจำปีการศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา กรณีรายเก่า จำนวน 369 ราย และกรณีรายใหม่ จำนวน 72 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องของผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) เพื่อให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

ทั้งนี้ ศปบ.จชต. จะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ปารัชญ์ ไชยเวช/ สรุป
อธิชนม์ สลางสิงห์/ ถ่ายภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: