สกสค.จัดสวัสดิการ 40/75 สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่สูงวัย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

สกสค. ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ การจัดสวัสดิการโครงการสวัสดิการ 40/75 สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่มีอายุการเป็นสมาชิกต่อเนื่องกันตั้งแต่ 40 ปี หรือมีอายุ 75 ปี ขึ้นไป หรือสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง ไม่ต้องชำระเงินสงเคราะห์รายศพ แต่จะหักจากเงินสงเคราะห์ครอบครัว เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย ตามจำนวนที่จ่ายจริง

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการจัดสวัสดิการนี้ เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 2 ประเภท คือ

  1. ผู้ที่เป็นสมาชิกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือเป็นสมาชิกผู้สูงอายุ
  2. ผู้ที่เป็นสมาชิกซึ่งประสบปัญหาในการดำรงชีพอันเนื่องมาจากเหตุทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จนไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใด ๆ ได้ โดยไม่จำกัดอายุตัวหรือสมาชิกอายุการเป็นสมาชิก

สมาชิกสามารถยื่นคำขอรับสวัสดิการด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นยื่นคำขอรับแทนได้ ที่สำนักงาน สกสค.จังหวัด ต้นสังกัด

4 thoughts on “สกสค.จัดสวัสดิการ 40/75 สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ที่สูงวัย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

Add yours

  1. คนที่ส่งมาก่อนเสียเงินมากมาย คนที่เพิ่งสมัครชุบมือเปิบ เสียเงินสองสามพันได้เงินเท่ากัน ยุติธรรมไหม ให้เงินที่จ่ายไปกลับคืนให้เหลือเท่ากับผู้สมัครใหม่ซีคะ ถึงจะเป็นธรรม เอาเงินที่จะให้ผู้สมัครมาให้สวัสดิการคนที่สมัครเก่าแก่ไม่ดีหรือ

    ถูกใจ

  2. เราสามารถเรียก statement ดูได้ไหมคะ ว่าทั้งหมดที่เราจ่ายเงินไปแล้วมาหลายปี เป็นเงินเท่าไร

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: