ชมรมปันน้ำใจสู่น้อง มอบทีวีเพื่อน้องได้เรียนเหมือนคนอื่น ที่ จ.สกลนคร

(6 มิถุนายน 2563) ชมรมปันน้ำใจสู่น้อง มอบโทรทัศน์ 60 เครื่อง พร้อมกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลและเสาทีวี ให้แก่นักเรียนยากจนทุกคนของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกล

จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ทดลองการเรียนการสอนทางไกลผ่าน DLTV พร้อมส่งสัญญาณผ่านระบบทีวีดิจิตอล ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค.2563 เป็นเวลา 6 เดือนนั้น จากการสำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ สังกัด สพป.สกลนคร เขต 1 ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล-ป.6

พบว่าโรงเรียนแห่งนี้ มีนักเรียนจำนวน 59 คน ผู้ปกครองมีฐานะยากจน นักเรียนไม่มีความพร้อม 58 คน (ไม่มีอุปกรณ์ ได้แก่ โทรทัศน์และกล่องรับสัญญาณ) และมีความพร้อมเพียง 1 คนเท่านั้น

จึงได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณสมเกียรติ วิจิตรพนมศิลป์ ประธานชมรมปันน้ำใจสู่น้อง และผู้ใจบุญ ได้บริจาคโทรทัศน์ 60 เครื่อง พร้อมกล่องรับสัญญานดิจิตอล และเสาทีวี 60 ชุด ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลนของโรงเรียน

โดยมี ดร.สท้าน วารี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 และ ดร.จารุวรรณ บุ่งวิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์ รับมอบ พร้อมส่งต่อให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ครบทุกครอบครัวที่เรียนในโรงเรียนแห่งนี้

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: