กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับประชาคมโลก จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค

(2 มิถุนายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับและหารือกับ Mr Thomas Davin ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และ Mr Shigeru Aoyagi ผู้อำนวยการองค์การยูเนสโก กรุงเทพฯ โดยมีนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการหารือ ณ ห้องประชุมวชิราวุธ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดการศึกษาในภาวะการระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า ประเทศไทยได้นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา อาทิ การจัดการเรียนทางไกล การใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ การพัฒนาครู การสร้างช่องทางการนำเสนอสื่อออนไลน์สำหรับครู รวมไปถึงการวางมาตรการรักษาอนามัย และการเตรียมโรงเรียนให้พร้อมรับการเปิดเรียน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการตระหนักดีว่า “โรคโควิด-19” เป็นเรื่องใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อโลกในทุกมิติ และเข้าใจถึงข้อจำกัดของการกำหนดนโยบายให้สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนทั่วไปในระยะเวลาอันสั้น แต่ยังคงยืนยันอย่างมุ่งมั่นที่จะทำงานอย่างเต็มที่ และน้อมรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อพัฒนาให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ในโอกาสนี้ ยูนิเซฟ ประเทศไทย และยูเนสโก กรุงเทพฯ กล่าวชื่นชมบทบาทนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการรับมือกับภาวการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการไทยในทุกด้าน

โดยยูนิเซฟ เสนอความร่วมมือในการการพัฒนาเนื้อหาสำหรับการเรียนการสอนแบบทางไกล โดยเฉพาะในเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonics) การลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Digital Divide) และการพัฒนายุทธศาสตร์การสื่อสารในภาวะวิกฤติ

สำหรับยูเนสโก ให้การสนับสนุนในเรื่องของการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการขจัดความเหลื่อมล้ำต่อผู้หญิงและผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาครูเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ตลอดจนการจัดทำงานวิจัยต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายในอนาคต

ท้ายที่สุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ขอบคุณทั้งสองหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของประเทศไทยมาโดยตลอด และเน้นย้ำถึงอนาคตที่ต้องการให้มีความร่วมมือเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา และการศึกษานอกระบบ โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาและทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศเพื่อนำพาประเทศไทยให้กลับมาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการลงทุนภายหลังผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประสานการดำเนินงานกับยูนิเซฟ ประเทศไทย และยูเนสโก กรุงเทพฯ อย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค ที่ตอบสนองการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

ข่าว สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
ภาพ ประชาสัมพันธ์ สร.

One thought on “กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมมือกับประชาคมโลก จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเสมอภาค

Add yours

  1. เด็ก 3 ขวบยังไม่มีที่เรียนเยอะนะครับ คาดว่าประมาณร้อยละ 20 เพราะ ศธ.เกี่ยงให้ท้องถิ่นจัด ท้องถิ่นไม่มีเงินเขาหาสนใจจัดไม่ เป็นหน้าที่เขาแต่ไม่ใช่ภารกิจหลักเขา เขาคือรัฐแต่รัฐไม่ใช่เขา รัฐคือ ศธ.

    ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: