หน่วยงานทางการศึกษา 4 อำเภอชายแดนใต้ของ จ.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน

จังหวัดสงขลา (29 พฤษภาคม 2563) — หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอจะนะ เทพา นาทวี สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ได้รายงานการแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในการลงพื้นที่ติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประเด็นการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา

โดยมี ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล คณะทำงานฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ศึกษาธิการภาค 7 และศึกษาธิการภาค 5 ร่วมรับฟังแนวทางดำเนินการมาตรการการรับนักเรียน และการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การเฝ้าระวังโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดเรียน พร้อมหารือแนวทางการแก้ไขในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้

โดยนายอะเดช มุทะจันทร์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ผู้แทนสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ผู้แทนสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสงขลา ผู้แทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ได้ร่วมรายงานแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ ซึ่งสถานศึกษาสามารถรองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ทั้งหมด และสำหรับโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง ทางหน่วยงานการศึกษา จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 6-7 มิถุนายนนี้ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัด

รวมทั้งจัดแผนสำรอง ซึ่งมีศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่ในการให้ความช่วยเหลือจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนที่ยังไม่มีสถานศึกษารองรับ หรือพลาดโอกาสจากการสอบคัดเลือก เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าเรียนในสถานศึกษาได้ครบถ้วนทุกคน

ด้านการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ได้มีการลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของนักเรียน โดยให้ผู้ปกครองกรอกแบบสอบถามต่อความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานมาที่โรงเรียน และได้วางมาตรการการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site ให้อยู่ภายใต้แนวปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข หากผู้ปกครองยังมีความกังวลใจด้านความปลอดภัยของการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Site หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองสามารถเลือกรูปแบบการเรียน Online หรือ On-Air ตามความเหมาะสมได้ และจะมีการติดตามผลการสอนในสองรูปแบบดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ครบถ้วนตามหลักสูตรทุกคน

นอกจากนี้ได้เตรียมการจัดอบรมหลักสูตรด้านสาธารณสุขให้กับครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียนเพื่อให้ความรู้และแนวปฏิบัติในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19 อีกด้วย

ทั้งนี้ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ ได้เพิ่มเติมในส่วนของการเตรียมความพร้อมรับมือในกรณีที่เมื่อเปิดเรียนแล้วพบนักเรียนติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ซึ่งขอให้มีแผนเพื่อรองรับในส่วนนี้ด้วย ถ้าหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น หน่วยงานในพื้นที่จะได้พร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที

ภาพ/ข่าว ศปบ.จชต.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: