หน่วยงานทางการศึกษา จ.ปัตตานี จัด Workshop หาแนวทาง-มาตรการที่เหมาะสมจัดการเรียนการสอน เมื่อเปิดภาคเรียน

 หน่วยงานการศึกษาจังหวัดปัตตานี จัด Workshop หาแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้มาตรการการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

จังหวัดปัตตานี (28 พฤษภาคม 2563)  — หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวีดปัตตานี เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนตามมาตรการที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมจัด Work shop เพื่อหาแนวทาง แและรูปแบบที่เหมาะสมให้กับบริบทของพื้นที่ของตนเอง  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

โดย   ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะทำงานฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับฟังแนวทางการดำเนินการมาตรการการรับนักเรียน และการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์การเฝ้าระวังโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นเมื่อเปิดเรียน

ซึ่งนายโชคดี ศรัทธากาล รักษาการศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1-3 ผู้แทนสำนักงานการศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ผู้แทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมรายงานแผนการดำเนินการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ซึ่งได้ให้ความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างแน่นอน

ทั้งนี้ จะต้องปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site Online และ On-Air ให้เหมาะสมกับบริบทและความพร้อมของแต่ละสถานศึกษา โดยพลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานทางการศึกษาจัดทำมาตรการของแต่ละแห่งสถานศึกษา ดังนี้

  1. การคัดกรองนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่เดินทางเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนทุกวันอย่างเคร่งครัด
  2. การใช้งานห้องเรียน อาคาร สถานที่ จะต้องมีจุดบริการน้ำยาฆ่าเชื้อทุกช่องทางเข้า-ออก และทำความสะอาดห้องเรียนทุกครั้งหลังการใช้งาน
  3. แผนรองรับในกรณีที่มีนักเรียน ครู และบุคลากรของสถานศึกษาติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  4. ขอให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ประสานงานหน่วยงานด้านสาธารณสุขและผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานีเพื่อรายงานสภาพปัญหาและแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ภาพ/ข่าว ศปบ.จชต.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: