เชิญชวนประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกิจกรรมประดับธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. พระฉายาลักษณ์สมเด็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตั้งเครื่องราชสักการะ ประดับผ้าระบายสีม่วงร่วมกับผ้าระบายสีขาว

  • ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน
    ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
  • และจัดสถานที่ลงนามถวายพรพร
    ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

สามารถดาวน์โหลดพระฉายาลักษณ์ได้ที่ เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์
ที่มา http://phralan.in.th/coronation//newsdetail.php?id=1091