หน่วยงานทางการศึกษา จ.ยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน พร้อมกำหนด 6 มาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

จังหวัดยะลา 27 พ.ค.2563 — ดร.วาทิต มีสนุ่น ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยศึกษาธิการภาค 7 ศึกษาธิการจังหวัดยะลา ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1,2,3 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดยะลา และผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา ร่วมประชุมการรายงานผลการขับเคลื่อนโครงการ / กิจกรรมในหน่วยงานทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2563 ในประเด็นการเตรียมความพร้อมติดตามแผนการรับนักเรียน การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สถานศึกษาสามารถดำเนินการตามมาตรการให้ประชากรวัยเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีที่เรียน 100%

รวมทั้งได้เรียนครบถ้วนตามหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้มอบไว้ คือ “โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ก่อนจะทำการเปิดภาคเรียนจริงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยมี พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มงานด้านพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายการุณ สกุลประดิษฐ์ นายชลำ อรรถธรรม ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะทำงานฝ่ายอำนวยการผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ร่วมรับฟังการรายงาน ณ ห้องประชุมพิกุลทอง สำนักงานศึกษาธิการภาค7 จังหวัดยะลา

ในการประชุมดังกล่าว หน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดยะลาได้นำเสนอการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยจัดทำแผนการรับนักเรียน พร้อมรองรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนเกินจำนวนโควตาที่วางไว้ อีกทั้งมีแผนสำหรับการจัดการเรียนเมื่อเปิดภาคเรียนจริงตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ รวมทั้งจัดให้มี 6 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในโรงเรียนทุกแห่งของจังหวัดยะลา ได้แก่

  1. มีการคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย
  2. นักเรียน และครูจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานศึกษา
  3. จัดให้มีบริการเจลแอลกอฮอล์ และจุดล้างมือภายในสถานศึกษาอย่างเพียงพอ
  4. มีการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียน และครูผู้สอน
  5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ
  6. ลดความแออัด งดจัดกรรมที่มีการรวมตัวกัน

อย่างไรก็ตาม หน่วยงานการศึกษาในพื้นที่จะมีการประชุมเพื่อปรับแผนการดำเนินงานสำหรับการเปิดภาคเรียนอีกครั้ง เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของ ศบค. ที่จะมีการประชุมในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นี้

ทั้งนี้ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ได้ขอให้มีการจัดทำแผนสำรองอีก 2 แผน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น หากพบการแพร่ระบาดระรอกสอง เพื่อจะได้ทราบแนวปฏิบัติและการดำเนินการของหน่วยงานการศึกษา และโรงเรียนในพื้นที่หากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวขึ้น คือ

  • แผนการจัดการเรียนการสอนขณะที่เปิดเรียนแล้ว แต่นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติ
  • แผนเมื่อเปิดเรียนแล้วพบว่ามีนักเรียนติดเชื้อโควิด-19

นอกจากนี้ ยังได้แสดงความห่วงใยถึงโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนใต้ และโรงเรียนสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากเป็นโรงเรียนพักนอน และนักเรียนในโครงการเป็นนักเรียนด้อยโอกาสทางการศึกษา จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จึงได้สั่งการเพิ่มเติมให้จัดทำแผนสำหรับการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนในทั้งสองโครงการนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์ ศปบ.จชต.

One thought on “หน่วยงานทางการศึกษา จ.ยะลา ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดเรียน พร้อมกำหนด 6 มาตรการเข้มป้องกันโควิด-19

Add yours

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: