สช. MOU 15 พันธมิตร เสริมทัพศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์

 (21 พฤษภาคม 2563) ดร.อรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานการประชุมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออนไลน์ (MOU) และร่วมลงนาม MOU กับ 15 องค์กรพันธมิตร จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีผู้บริหาร ทั้ง 15 องค์กรพันธมิตร และผู้บริหาร สช. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

เลขาธิการ กช. กล่าวถึงการลงนามในครั้งนี้ว่า จากสถานการณ์ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วน รวมถึงการศึกษา ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติได้

กระทรวงศึกษาธิการ โดยการนำของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใยในการจัดการศึกษา สุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง การจัดการเรียนการสอนในแบบออนไลน์ (Online Learning) จึงเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญที่มีความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนภายใต้ข้อจำกัดที่เกิดขึ้น

สช. จึงได้จัดทำแพลตฟอร์ม (Platform) เพื่อการเรียนรู้ขึ้น โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Online สช. ขึ้น ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ Online สช. ถือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่ปรับจากวิธีการเรียนการสอนในรูปแบบเดิมให้เป็นการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนให้กับผู้สอนและผู้เรียน

สำหรับพันธมิตรทั้ง 15 องค์กรที่ร่วมมือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ Online สช. ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนมัธยมยานากาวา โรงเรียนวรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน โรงเรียนทิวไผ่งาม โรงเรียนทิวไผ่งามและนานาชาติแคนาเดียน ประเทศไทย โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์ บริษัท 168 เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จำกัด บริษัท ไอดี ไดรฟ์ จำกัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ICDL Thailand บริษัท อิมเมจิเนียริ่ง เอ็ดดูเคชั่น จำกัด บริษัท เด็กเนิร์ดดอทคอม จำกัด และบริษัท วี บิลด์ แอนด์ โอเปอร์เรต จำกัด

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเข้าชมเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. ได้ 2 ช่องทาง คือ ใช้บริการผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) (www.opec.go.th) เลือกหัวข้อ ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. (https://odlc.opec.go.th/) หรือสามารถเข้าใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยระบบดิจิทัล สช. โดยตรงที่ URL https://odlc.opec.go.th/ จากนั้น เลือกโรงเรียนต้นทางที่ให้บริการ กรอกข้อมูลพื้นฐานตามที่ระบบร้องขอ ก็สามารถเริ่มการเรียนการสอนแบบออนไลน์ได้ทันที โดยโรงเรียนเอกชนสามารถใช้ระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ควบคู่ไปกับการเรียนการสอนแบบปกติได้ ซึ่ง สช.จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้เข้าเรียนเพื่อติดตามและประเมินผลในลำดับต่อไป หรือสามารถสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ สช. โทรศัพท์ 0-2282-1000 สายด่วน 1693

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์ สช.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: