ครูปฐมวัยราชบุรี ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมขนสื่อการเรียนรู้เปิดท้ายสอนเคลื่อนที่

อีกรูปแบบหนึ่งของแนวคิด “โรงเรียนหยุด แต่การเรียนรู้ไม่หยุด” นอกจาก กระทรวงศึกษาธิการจะจัด On-Site/On-Air/Online ให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ในช่วงก่อนเปิดเทอม 1 ก.ค.2563 แล้ว

คุณครูนิด “นิตยา ชูศิลป์” ครูผู้สอนระดับอนุบาล 2-3 โรงเรียนบ้านเขากรวด สพป.ราชบุรี เขต 1 นอกจากจะใช้รถส่วนตัวออกพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียน ตามนโยบาย สพฐ. สัปดาห์ละ 1 ครั้งแล้ว

ยังตกแต่งรถให้เป็นศูนย์การเรียนรู้แบบเคลื่อนที่ โดยนำเอกสาร สื่อการเรียนรู้แบบบูรณาการระดับปฐมวัยทั้ง 2 ชั้น รวมทั้งให้ความรู้แก่นักเรียนและผู้ปกครองในการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นที่น่าสนใจทั้งเด็ก ๆ และผู้ปกครอง

ครูนิดยังนำแอลกอฮอล์เจลไปให้บริการเด็ก ๆ และผู้ปกครองอีกด้วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโคนา 2019 (COVID-19)

ขอเป็นกำลังใจในความตั้งใจของครูน้ำดีแบบนี้ ซึ่งมีอีกจำนวนมากที่ทุ่มเทจัดการเรียนรู้ภายใต้วิกฤตโควิด-19

ฝากไว้ด้วย .. เสาร์นี้ 23 พ.ค.2563 ติดตามชีวิตครูเอิร์ก กับความมุ่งมั่นออกพบปะเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมให้ความรู้โควิดแก่เด็กๆ และชุมชน ทางข่าวเช้าวันหยุด ช่วง ศธ.360 องศา เวลาประมาณ 6.10-6.25 น. ทางช่อง 3

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: