สพฐ.เตรียมเปิดสอบครูผู้ช่วย ปี 2563 ปรับข้อสอบภาค ก ให้มีเนื้อหาเหมือน ก.พ. พร้อมข้อมูลอัตราว่างที่จะสรรหาบุคลากรทุกกลุ่ม

(13 พฤษภาคม 2563) นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแถลงข่าว “การสรรหาข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)” ในปี 2563

ปลัด ศธ. กล่าวว่า ต้องการสร้างความเข้าใจให้แก่ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารโรงเรียน ให้รับทราบและดำเนินการตามแนวทางการสรรหาข้าราชการในสังกัด สพฐ. เนื่องจากมีตำแหน่งว่างจำนวนมาก และต้องการให้กระบวนการสอบมีความโปร่งใส ไม่ให้มีเรื่องทุจริตเกิดขึ้น

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า ขณะนี้ สพฐ.มีอัตราว่างอยู่ 10 กลุ่ม ที่จะต้องดำเนินการสรรหา ได้แก่

  1. ครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป จำนวน 10,438 ตำแหน่ง
  2. ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ จำนวน 4,428 ตำแหน่ง
  3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 40 ตำแหน่ง
  4. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ว 3/2561) จำนวน 47 ตำแหน่ง
  5. ศึกษานิเทศก์ จำนวน 485 ตำแหน่ง
  6. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4,647 ตำแหน่ง
  7. ข้าราชการพลเรือนสามัญ จำนวน 40 ตำแหน่ง
  8. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็น หรือเหตุพิเศษ จำนวน 144 ตำแหน่ง
  9. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 338 ตำแหน่ง
  10. บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 435 ตำแหน่ง

สำหรับครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งมีอัตราว่าง 4,428 ตำแหน่ง จะเปิดสอบในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 และในปีงบประมาณ 2563 จะมีอัตราว่างเพิ่ม 3,868 ตำแหน่ง จะทำให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีไว้จะถูกเรียกเพิ่มได้อีก

ส่วนครูผู้ช่วย กรณีสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป ซึ่งมีตำแหน่งว่างในขณะนี้ 10,438 อัตรา จะสอบวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 และในปีต่อไปจะมีตำแหน่งว่างเพิ่มอีก 11,198 คน ทำให้ภายใน 2 ปีนี้ จะมีครูเข้าสู่ตำแหน่งใหม่เพิ่มจำนวน 21,636 คน

เลขาธิการ ก.ค.ศ. กล่าวว่า ก.ค.ศ.ได้ออกหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคลากรรองรับอัตราว่างทั้ง 10 กลุ่มแล้ว โดยมีการปรับหลักเกณฑ์ใหม่สำหรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด โดยยกเลิกการประเมินรอบด้าน 360 องศา เป็นการให้คะแนนประวัติและผลงานแทน พร้อมทั้งให้มีการขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา 2 ปี ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียน และรองผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่ต้องได้รับการพัฒนาก็สามารถสมัครเข้ารับการสรรหา เมื่อผ่านการคัดเลือกได้แล้วจึงเข้ารับการพัฒนา

ส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในปีนี้มีการปรับปรุงข้อสอบภาค ก ให้มีเนื้อหาข้อสอบเหมือนกับข้อสอบของสำนักงาน ก.พ. โดยในปี 2564 มอบให้สำนักงาน ก.พ.ดำเนินการจัดสอบ ส่วนภาค ข จะมีการสอบวิชาเอกและวิชาจริยธรรมความเป็นครูตามหลักสูตรของคุรุสภา ซึ่งข้อสอบทั้งสองภาคนี้ สพฐ.จะเป็นผู้ออกข้อสอบเอง โดยมี กศจ.เป็นผู้จัดสอบ และภาค ค ใช้เวลาสอบคนละ 40 นาที ทำ 3 กิจกรรม คือ สอบสัมภาษณ์ ตรวจประเมินแฟ้มสะสมผลงาน และประเมินสาธิตการสอน โดยจะมีการบันทึกวีดิทัศน์ไว้ด้วย จึงไม่ต้องกังวลหากมีการร้องเรียนเกิดขึ้นสามารถตรวจสอบได้

สำหรับการสอบครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ จะขึ้นบัญชี 1 ปี สามารถใช้บัญชีข้ามจังหวัดได้ แต่จะบรรจุโรงเรียนไหนต้องเป็นอัตราที่ส่วนราชการนั้นกำหนดไว้สำหรับการสอบคัดเลือกกรณีพิเศษเท่านั้น หากเป็นตำแหน่งทั่วไป หรือตำแหน่งการย้ายปกติ ต้องใช้บัญชีสอบแข่งขันเท่านั้น

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: