แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน
ปีการศึกษา 2563

 • ภาคเรียนที่ 1/2563
  – เรียนตั้งแต่ 1 ก.ค.-13 พ.ย.2563 จำนวนวันเรียน 93 วัน
  – ปิดภาคเรียน 14-30 พ.ย.63 รวม 17 วัน
 • ภาคเรียนที่ 2/2563
  – เรียนตั้งแต่ 1 ธ.ค.63-9 เม.ย.64 จำนวนวันเรียน 88 วัน
  – ปิดภาคเรียน 10 เม.ย.-16 พ.ค.64 รวม 37 วัน

เท่ากับว่า ปีการศึกษา 2563 นักเรียนจะมีเวลาเรียนรวมทั้งสิ้น 181 วัน ซึ่งโครงสร้างเวลาเรียนระดับชั้นอนุบาล กำหนดไว้ 180 วัน/ปี จึงไม่ต้องชดเชยยกเว้นระดับชั้นประถม-มัธยมต้น-มัธยมปลาย กำหนดไว้ 200 วัน/ปี ดังนั้นส่วนเวลาที่ขาดหายไป 19 วัน โรงเรียนจึงต้องสอนชดเชยเพื่อให้นักเรียนเรียนครบตามหลักสูตร โดยภาคเรียนที่ 1 สอนชดเชย 7 วัน และภาคเรียนที่ 2 สอนชดเชย 12 วัน

แนวทางการสอนชดเชย

สำหรับเวลาเรียนที่ขาดไปในแต่ละภาคเรียน สพฐ.ได้กำหนดให้โรงเรียนเลือกใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังนี้

 • เรียนที่โรงเรียน ซึ่งเป็นการเพิ่มเวลาเรียนในแต่ละวัน หรืออาจจะเลือกเรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์ก็ได้
 • เรียนที่บ้าน ครูผู้สอนสามารถกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ใช้เวลาสอดคล้องกับตารางสอน โดยมอบหมายให้นักเรียนเรียนรู้จากใบงาน จากสถานการณ์จริง จากการส่งเสริมการอ่าน ฯลฯ หรือสอนตามแนวทาง Flipped Classroom
 • เรียนผ่านออนไลน์ โดยเลือกใช้สื่อออนไลน์และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัย เนื้อหา และวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้ ซึ่งนำมานับชั่วโมงการเรียนได้

ด้วยนโยบายดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มเวลาพักของนักเรียน ลดการประเมิน และงดกิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น โดยเน้นเรียนเฉพาะวิชากลุ่มสาระหลัก เพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายลงนั่นเอง

ปฏิทินการรับนักเรียน

 • การรับนักเรียน โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครทางออนไลน์ ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
 • การสอบ/คัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และจับฉลาก (ถ้ามี) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563 โดยจัดสอบที่โรงเรียน มีการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น จำนวนผู้สอบต่อห้อง การเว้นระยะห่างในการสอบ ฯลฯ
 • การประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563
 • การจัดหาสถานศึกษาและการรับรายงานตัว/มอบตัว ของนักเรียนทุกคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563

ขอบคุณข้อมูล/กราฟิก : สพฐ.

15 thoughts on “แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Add yours

  1. นร กำหนดให้เรียน วัน เว้นวัน เนื่องจาก นร มีหลายคน ให้แต่ละห้องไม่เกิน 20คน จึงต้องสลับกันเรียน แล้วจะ ครบ 93 วันได้อย่างไร ใน 1เทอม

   ถูกใจ

  2. เกินไปไหมค่ะโรงเรียนอนุบาล จ.นครนายก ให้เด็กชั้นอนุบาล1เรียนวันเสาร์ถ้าเป็น ป.1 ก้อยังพอเข้าใจได้แต่ชั้นอนุบาลต้องไปโรงเรียน วันหยุด

   ถูกใจ

 1. เป็นช่องให้ความกระจ่างใจในเรื่องที่อยากทราบ ได้ดีมากค่ะ ขอบคุณจริงๆๆ

  ถูกใจ

 2. กระทรวงก็ให้แนวทางมาอย่างชัดเจน แต่โรงเรียนก็ไม่ปฏิบัติตาม สอนทุกวันเสาร์ เพื่อค่าอาหารกลางวันเดียววันไม่ครบๆ นอกจากสอนยังเพิ่มคาบอีก 7 คาบทุกวันนักเรียนชั้นประถมด้วย ครูจะตายทั้งโรงเรียนแล้วค่ะ

  ถูกใจ

 3. ศธ.ให้แนวทางกับการปฏิบัติสวนทางกัน เพียงเพราะการประเมินต่างๆนาๆ นัดประเมินก็วันปิดเทอม เด็กหยุด จะมาดูอะไร กลายเป็นว่าเด็กไม่ต้องหยุด แถมเปิดก่อนบ้านเมืองอีก เข้าใจว่าแต่หนึ่งวันแต่คก็สอนชดเชยมาจะพึดตะพือละจะอะไรนักหนา ครูและบุคลากรก็ไม่ได้หยุด เสาร์อาทิตย์ก็ทำงาน จันทร์ถึงศุกร์ก็เลิกค่ำมืด ที่สำคัญปล่อยเด็กไว้แล้วดูแต่เด็กที่จะนำเสนอ ที่เหลือปล่อยไว้ข้างหลัง เพียงเพราะคำว่าประเมิน ทำแล้วเด็กได้จริงหรือ ได้อะไร พัฒนาการหรือได้หน้า ถ้าครูเขาไม่มีเวลาไปหาครอบครัว ทิ้งครอบครัว ห่วงครอบครัว เขาสอนไม่ได้หรอกนะ มิหนำซ้ำยังบั่นทอนจิตใจบุคลากรถ้าตายในรร.จะขอเป็นเจ้าภาพพร้อมเงินจัดงานอีก นี่หรือวิสัยทัศน์คนที่จะประเมินเพื่อพัฒนา กรรมการประเมินก็อีกรู้ว่าปิดเทอมก็จะมา พวกท่านไม่มีปฏิทินงานหรือ ปีนี้มีวิกฤตทุกอย่างขยับ ยังจะใช้ปฏิทินเก่าๆ สุดท้ายพวกท่านได้ตามสิ่งที่ต้องการไหม เด็กได้ไหม (หยุดยาวพิเศษยังต้องทำงานเด็กก็มา ย้อนแย้งนโยบายรัฐกับการกระทำ)

  ถูกใจ

 4. ขอสอบถามนะคะ นักเรียนชั้นอนุบาลตามที่ประกาศกำหนดวันไว้ หนึ่งปีการศึกษาเรียน180วัน แต่ถ้านับจริงๆตามวันหยุดได้วันเรียนเพียง177วัน อนุบาลต้องเรียนชดเชยไม๊ค่ะ

  ถูกใจ

 5. แล้วที่เรียนออนไลน์ในช่วง 18 พ.ค.63 – 30 มิ.ย.63 นำมาคิดเวลาไม่ได้หรือเสียงบประมาณไปก็เยอะแล้วนะครับ ไหนค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทางไปแจกแบบฝึก ค่าไปเยี่ยมบ้าน

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: