ผลประชุมบอร์ดลูกเสือแห่งชาติ เน้นปลูกฝังวินัย-คุณธรรม-ศีลธรรมลูกเสือไทย พร้อมปรับปรุงพัฒนาค่ายลูกเสือทั่วประเทศ

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุม

รมว.ศธ. กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการจัดระเบียบและทำความเข้าใจในกิจการลูกเสือ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญ จึงต้องการให้ทุกฝ่ายช่วยกันผลักดันกิจการลูกเสือไทย ให้เข้มข้นในการปลูกฝังวินัย คุณธรรม และศีลธรรม ให้กับเยาวชน

โดยได้มีการหารือแนวทางการทำงาน การแก้ไขกฏระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อให้มีความคล่องตัว รวมทั้งได้พิจารณากรอบอัตรากำลังพนักงานและลูกจ้าง สังกัดสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจไม่กระทบกับงบประมาณ พร้อมทั้งแนวทางการใช้งบประมาณในปรับปรุงค่ายลูกเสือต่าง ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ สร้างรายได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเข้ามาใช้บริการของโรงเรียนและภาคเอกชน

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย โดยมาจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ กลุ่มผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชน กลุ่มผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านการพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย กลุ่มลูกเสือทั่วไป และกลุ่มนักกฏหมายและกลุ่มผู้ตรวจสอบ เพื่อช่วยในการวางนโยบาย ให้คำแนะนำ สร้างความมั่นคงและความก้าวหน้าของกิจการลูกเสือไทย.

อิชยา กัปปา / สรุป
ธนภัทร จันทร์ห้างหว้า / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: