หมวดหมู่
เสมา 1

ศธ.จับมือเอกชน พัฒนาหลักสูตรการโรงแรม ทันสมัย ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน

(28 เมษายน 2563) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระท […]

หมวดหมู่
มติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง

ครม.อนุมัติขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีก 1 เดือน

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติข […]