ศธ.ประชุมถอดบทเรียน พร้อมเดินหน้าโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) รุ่นที่ 3

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้หารือร่วมกับคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะมาตรการต่าง ๆ จากการถอดบทเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาที่ผ่านมา

ซึ่งภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารให้การศึกษากับสถานศึกษา รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาข้อจำกัดการทำงานของ ศธ. ในเรื่องของประกาศ กฏหมาย และระเบียบต่าง ๆ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ต่อยอดการทำงาน เนื่องจากเป็นนโยบายสำคัญที่รัฐบาลมอบให้ ศธ.ไปขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รองรับการขับเคลื่อนการปฏิรูการศึกษาตามนโยบาย THAILAND 4.0

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะทำงานเป็นตัวแทนทำหน้าที่ประสานงานกับภาคเอกชนทั้ง 35 หน่วยงาน เพื่อรับทราบสิ่งที่ได้ดำเนินการทั้งหมด รวมทั้งข้อจำกัด ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของทุก Partnership ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เพื่อจะได้นำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลผลภายใน 1 สัปดาห์ พร้อมทั้งเตรียมวางแผนในเรื่องงบประมาณ โดยจะต้องปรับให้มีความยืดหยุ่นเพื่อการพัฒนาการศึกษา

สำหรับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา รุ่นที่ 3 ขณะนี้กลุ่มเอกชนต้องการร่วมสนับสนุนสถานศึกษามาแล้ว เราจึงแสดงภาพความสำเร็จประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่น เพื่อขยายวงกว้างให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมพัฒนาและยกระดับโรงเรียนในโครงการมากขึ้น

ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นนิติบุคคล Public Private Partnership School ซึ่งข้อเสนอที่ ศธ. กำลังดำเนินการอยู่แล้ว ถือเป็นแนวทางที่ดี เป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา ซึ่ง ศธ.พร้อมจะผลักดันให้เกิดขึ้น เพื่อวางรากฐานของโครงการฯ ให้ดำเนินการไปได้อย่างต่อเนื่อง” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

อิชยา กัปปา / สรุป
กิตติกร แซ่หมู่ / ภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: