แผนจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของ สพฐ.

แผนการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

กำหนดแนวทาง
การจัดการเรียนการสอน
ด้วยเทคโนโลยี
การศึกษาทางไกล
รวม 4 ระยะ

Timeline
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ระยะที่ 1-2
(เตรียมความพร้อม และทดลอง)

Timeline
การจัดการเรียนการสอน
ทางไกล ระยะที่ 3-4
(จัดการเรียน และการทดสอบ/ศึกษาต่อ)

รูปแบบการเรียนการสอน
ในแต่ละวิชาและระดับชั้น
ตั้งแต่อนุบาล 1 – ม.6

ที่มา :
facebook สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

8 thoughts on “แผนจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีทางไกล ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของ สพฐ.

Add yours

 1. อาจจะได้ผลดีค่ะ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของนักเรียนเเละเครื่องมือสือออนไลน์ในการใช้ประกอบการเรียนการสอนในขณะที่อยู่บ้าน

  ถูกใจ

 2. อาจจะได้ผลดีค่ะ ขึ้นอยู่กับความร่วมมือของเด็กนักเรียน เเละเครื่องมือสื่อสารออนไลน์ในการใช้ประกอบการเรียนการสอนขณะอยู่ที่บ้าน

  ถูกใจ

 3. การเตรียมความพร้อมของผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนมีความสำคัญมาก รวมถึงระบบเทคโลยีสื่อการเรียนสอนต้องพร้อมรองรับการจัดการเรียนการสอน

  ถูกใจ

 4. ก็มีประโยชน์คะ สำหรับเด็กที่มีความพร้อม แต่สำหรับเด็กบางส่วนก็ไม่มีอุปกรณ์ หรือความพร้อมในการเรียน เช่น ไม่มีโทรศัพท์ หรือ สัญญาณ อินเตอร์เน็ต

  ถูกใจ

 5. ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู นักเรียนบางคน อาศัยอยู่กับ ตา ยาย ไม่มีอุปกรณ์ เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์ ที่จะรับสัญญาณ หรือมีแต่ไม่สามารถรับได้ ควรจะมีการสำรวจก่อน น่าจะเกิดประโยชน์ยิ่งขึ้น

  ถูกใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: